• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för strategisk planering och ärendeberedning, regional utveckling, koncernstyrning, internt stöd och service till regionens övriga förvaltningar samt kultur och fritidsverksamhet. Våra cirka 700 medarbetare månar om kvalitet och effektivitet.

I Region Gotland är kvalitet ett uttalat mål för hela organisationen. Det innebär att vi vill skapa värde tillsammans med dem vi är till för. Välfärden har stora utmaningar, och för att klara dessa behöver vi vara en modig organisation med ett intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar, digitalisering, innovationer och förnyelsesprång.

Nu går en av våra kvalitetstrateger i pension och vi söker dig som tillsammans med oss vill fortsätta driva och leda denna utveckling framåt.

Den aktuella tjänsten är placerad i avdelningen Kvalitet och Kansli, direkt underställd kvalitetsdirektören. Läs mer på http://www.gotland.se/regionstyrelseförvaltningen

ARBETSUPPGIFTER
Som kvalitetstrateg driver och leder du kvalitet- och utvecklingsarbete på regionövergripande nivå och stödjer regionens förvaltningar i deras kvalitetsarbete. Du arbetar med att ta fram och implementera strategier, metoder och verktyg för att stärka verksamheternas förutsättningar och förmåga att skapa värde för de vi är till för. Du ser kvalitet som en del i en helhet och driver utvecklingen i nära samarbete med samtliga förvaltningar och övriga lednings- och stödprocesser.

Ditt uppdrag omfattar bland annat:
• Utifrån uppsatta mål arbeta för att utveckla regionens samlade kvalitetsarbete
• Omvärldsbevakning, kunskapsinhämtning och kunskapsspridning inom området
• Utveckla styrande principer inom ramen för regionens riktlinjer för kvalitet- och verksamhetsutveckling
• Följa upp och analysera resultat och föreslå insatser för förbättring
• Utveckla och stödja arbetet med processer
• Initiera, leda och samordna utvecklings- och förbättringsarbete
• Bidra i utveckling av det regiongemensamma nätverket för kvalitet

Eftersom vi är en politiskt styrd organisation ingår även arbetsuppgifter som att svara på remisser och motioner samt att ta fram beredningsunderlag och kunskapsunderlag till förtroendevalda.

Vi erbjuder dig ett självständigt och varierande arbete med utvecklande arbetsuppgifter. Hos oss får du möjligheten att bli en del av något större, där vårt uppdrag bidrar till att göra vardagen bättre för alla gotlänningar och där din utveckling blir vår framgång.

KVALIFIKATIONER
Du har relevant akademisk examen med fördjupning inom kvalitetsområdet. Vi ser det även som mycket meriterande om du har genomfört utbildning/kurser vid SIQ.

Erfarenhetsmässigt har du flerårig erfarenhet inom kvalitet- och verksamhetsutveckling på en strategisk nivå och i en större komplex organisation. Erfarenhet från kommunal eller regional sektor är av betydelse, likaså kunskap om verksamhetsövergripande processutveckling och förändringsledning. Det är viktigt för oss att du har en god förståelse för de utmaningar offentlig står inför.

Vi ser det som starkt meriterande att du har ledar- och chefserfarenhet då vi värdesätter den särskilda förståelse för organisation och ledningsfrågor som detta ger.

Som person ser vi att du är analytisk och initiativrik. Du känner stort ansvar för dina uppdrag, dess genomförande och resultat. Du är handlingskraftig och tycker om att se konkreta resultat av ditt arbete. Förhållningssättet att se till kundens och slutanvändarens bästa genomsyrar ditt arbete och tillvägagångssätt.

Vidare är du en god kommunikatör som obehindrat uttrycker sig i tal och i skrift. Du skapar goda relationer och du har lätt för att samarbete med andra.

Intervjuer för denna tjänst kommer att hållas under v.44.

ÖVRIGT
Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Detta är en jobbannons med titeln "Kvalitetstrateg" hos företaget Region gotland och publicerades på workey.se den 25 september 2020 klockan 09:10.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey