• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Beskrivning av projekt

Spårväg Syd omfattar sträckan Älvsjö – Flemingsberg. Den planeras bli drygt 17 km lång och omfatta ca 16 nya hållplatser, med bytespunkter utöver Älvsjö och Flemingsberg även i Fruängen, Skärholmen och Masmo.

I trafikförvaltningens planeringsstudie för Spårväg syd, som avslutades i samband med att Sverigeförhandlingen inleddes 2015, studerades lokalisering av spårvägen, samhällsekonomisk nytta, tekniska förutsättningar, konsekvenser för miljön, hur människor påverkas, utformning av spårvägen samt möjlig lokalisering av en depå.

Projektet omfattar:

• Ta fram en partsgemensam projektplan
• Aktualitetpröva den tidigare planeringsstudien och precisera utformningen inför fortsatt systemhandlingsprojektering
• Hålla samråd och intressentdialoger
• Påbörja tillåtlighetsprövning och tillståndsprocesser
• Aktualitetspröva och precisera tidigare utredningar av fordon och depå
• Identifiera följdinvesteringar
• Ta fram en affärsstrategi
• Arbeta med utkast till genomförandeavtal

Beskrivning av uppdraget

Som processledare ska du ansvara för att:

• tillsammans med projektledare Spårväg Syd och i dialog med huvudprojektledningen planera och handla upp delutredningsledning för respektive delutredningsområde
• stötta respektive tillsatt delutredningsledare i planering och upphandling av delutredningsorganisationerna
• planera mål- och utredningsarbetet tillsammans med projektledare, plansamordnare och övriga befintliga projektresurser
• leda och hålla samman arbetet med att aktualisera effekt- och systemmål
• leda arbetet med att specificera struktur och innehåll för de leverabler som krävs för att nå projektmålen, tex beslutsunderlag, preciserad lokaliseringsstudie och åtgärdsval depå/fordon
• i samverkan med övriga objekt inom ramavtal 6 (tunnelbana Älvsjö-Fridhemsplan och Roslagsbanan till City) sätta bedömningsparametrar och kriterier för utvärdering av alternativa linjesträckningar och utformningar
• integrera de olika delutredningsområdena och tillse att leveranser från utredningarna är synkroniserade och tillsammans bildar en helhetsleverans
• processleda samverkan med externa aktörer, formulera budskap och delta vid samråd
• prioritera utredningsarbetet för att säkerställa att behov från projektledning och överliggande styrnivåer kan mötas i tid

Detta är ett konsultuppdrag vilket betyder att du blir anställd hos oss på Snille. Uppdraget beräknas starta 17-aug-2020 och pågå till 31-dec-2022. Uppdragets omfattning beräknas till 100%.

Din profil

Krav

• Minst 3 års utbildning på högskolenivå inriktning samhällsplanering eller motsvarande.
• Minst 5 års erfarenhet av att leda studier/utredningar av kollektivtrafikprojekt eller andra samhällsbyggnadsprojekt i tidigt skede.
• Erfarenhet från arbete inom järnvägsplaneprocessen.
• Erfarenhet av samverkan med intressenter såsom exempelvis kommuner och olika verksamhetsutövare.
• Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.

Meriterande

• Erfarenhet av arbete i beställarorganisation inom kollektivtrafik eller infrastruktur.
• Erfarenhet av ledande roll inom lokalisering och utformning av spårtrafik i stadsmiljö.
• Erfarenhet av att processleda en åtgärdsvalsstudie eller motsvarande för utveckling av kollektivtrafiksystem.

Önskade personliga egenskaper:

• Kvalitetsmedvetenhet
• Kommunikativ
• Samarbetsförmåga
• Lyhördhet,
• Gott sinne för ”ordning och reda”
• Effektiv
• Målinriktad
• Kan arbeta självständigt och kan hantera arbete i en miljö där förutsättningarna förändras.

Om företaget

Region Stockholm har det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller besöker, regionen ska ha tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. I trafikförvaltningens (TF) uppdrag ligger att bereda och verkställa beslut om inriktning och omfattning för en långsiktigt hållbar kollektivtrafik. Dessutom ansvarar vi för styrning och uppföljning av trafikdrift samt upprätthållandet av infrastrukturens funktion, säkerhet och värde. Varje dag reser mer än 700 000 personer med den allmänna kollektivtrafiken, det vill säga resor med tunnelbana, bussar, pendeltåg och lokalbanor.

Om Snille

Snille bemanning är nischade mot tekniksektorn och har sedan 2005 arbetat med rekrytering och konsultuthyrning av juniora och seniora kollegor i alla delar av teknikbranschen. Eftersom vi på Snille har teknisk bakgrund har vi goda förutsättningar att förstå våra kunders behov och våra kandidaters efterfrågningar. Vi hjälper individer och ingenjörsföretag att utvecklas och växa!

Låter det intressant?

Då är du välkommen att söka tjänsten via formuläret nedan! Sista ansökningsdag är 29 juni, men notera att vi behandlar ansökningarna löpande och tillsättning kan därför komma att ske innan annonsperiodens slut. Vid frågor skicka ett mail till [email protected] . Vänligen observera att du inte kan göra en ansökan via mail.

Detta är en jobbannons med titeln "Processledare / Samordnare Spårväg" hos företaget Snille Bemanning AB och publicerades på workey.se den 18 juni 2020 klockan 10:33.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey