Tänk dig att få lyfta blicken och arbeta halvtid med att vidareutveckla bland annat traumavård och organdonationer för sjukvården i hela Sverige – visst vore det spännande?

I Sydöstra sjukvårdsregionen samarbetar sedan många år Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland för att främja hälsa och tillgodose en miljon invånares behov av hälso- och sjukvård av högsta kvalitet.

Vi har ett djupt och brett samarbete inom många områden. Vårt arbete med kunskapsstyrning är integrerat i regionernas nationella system. Tillsammans med myndigheter, professions- och patientföreningar utvecklar, delar och omsätter vi bästa möjliga kunskap till varje patientmöte. Målet är en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård.

Besök gärna https://www.sydostrasjukvardsregionen.se.

Sydöstra sjukvårdsregionen söker en processledare till nationellt programområde perioperativ vård, intensivvård och transplantation.

Sveriges regioner har sedan 2018 ett gemensamt system för kunskapsstyrning. Kunskapsstyrning handlar om att använda bästa tillgängliga kunskap i varje patientmöte och att systematiskt utveckla, dela och omsätta ny kunskap. Det finns 26 nationella programområden (NPO) som leder kunskapsstyrningen inom sitt respektive område. Värdskapet för NPO:erna är fördelat på Sveriges sex sjukvårdsregioner.

Programområdet har ett både brett och specifikt uppdrag. Det innehåller processer som är livsviktiga för många hälsotillstånd och kräver samverkan med myndigheter, professionsföreningar och flera andra programområden.

Kunskapsläge, arbetssätt och kvaliteten i det pre- och postoperativa omhändertagandet och intensivvården har stor påverkan på medicinska resultat och många patienters hälsa. Exempel på prioriterade insatsområden är utveckling av intermediärvård, säkra transporter av svårt sjuka patienter, uppföljning efter intensivvård och organdonationer. Under 2022 planeras även arbete med att utveckla svensk traumavård.

Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag omfattar 50 procent av en heltidstjänst. Det är tidsbegränsat till två år med möjlighet till förlängning. Du arbetar på uppdrag från Sydöstra sjukvårdsregionen, men behåller din anställning i din region. Du har stöd från Regionsjukvårdsledningens stab, andra personer med uppdrag i systemet och stödfunktionen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Som processledare arbetar du nära programområdets ordförande och ledamöter enligt regionernas gemensamma vision, arbetssätt och riktlinjer för kunskapsstyrning. Ditt uppdrag består i att stödja och administrera programområdets verksamhetsplan, kommunikation, möten och nomineringar.
Du ansvar för att arbetet följer kunskapsstyrningens beslutade processer och du deltar och bidrar även i gemensamma nätverksträffar och olika former av lärande.

Utbildning och erfarenhet
Du har en akademisk examen inom hälso- och sjukvård eller annan relevant utbildning som vi bedömer som likvärdig.

Vi söker dig som brinner för förbättringsarbete och har gedigen erfarenhet av det, gärna på övergripande systemnivå. Du har god samarbetsförmåga och drivs av en vilja att förbättra tillsammans med andra. Du kan prioritera och organisera samtidigt som du har en god initiativförmåga, slutför aktiviteter och uppnår resultat. Kommunikation är viktigt för dig, och du kan kommunicera kring komplexa frågor på ett tydligt sätt. Du har en god förmåga att se både patientens perspektiv och större helheter.

Har du tidigare arbetat som chef och/eller jobbat med verksamhetsutvecklande arbete i någon form ser vi det som positivt.

Du har idag en tillsvidareanställning i någon av i Region Kalmar län, Region Jönköpings län eller Region Östergötland.

Om du är intresserad
Vill du veta mer om uppdraget är du välkommen att kontakta:

- Annica Öhrn, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Östergötland, 010-103 11 63
- Karl Landergren, hälso- och sjukvårdsrådgivare, Region Kalmar län, 070-652 73 83
- Susanne Yngvesson, utredare, Region Jönköpings län, 010-242 45 12

 

Du ansöker via Region Jönköpings läns rekryteringssystem

Första intervjuerna är planerade att hållas den 14 och 15 februari

https://bmc.rjl.se/Modules/Recruitments/Public/?JobPositionId=30198&RefNo=R06/22

Detta är en jobbannons med titeln "Processledare för nationellt programområde" hos företaget Region östergötland och publicerades på workey.se den 14 januari 2022 klockan 17:40.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey