• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap 
Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi
Vid institutionen bedrivs undervisning och forskning vid ämnesområdena företagsledning och miljöpsykologi med fokus på människa, miljö och företagande och med syftet att skapa förutsättningar för hållbara livsmiljöer och arbetsmiljöer på landsbygd och i städer. Läs mer här.

Ämnesgruppen företagsledning undervisar och forskar inom ekonomiskt och socialt hållbart företagande med fokus på ”företaget” och ”människan i företaget” i små och medelstora jorbruks- och trädgårdsföretag.

Ämnesbeskrivning
Anställningens ämnesinriktning är företagsekonomi med inriktning företagsledning inom jordbruk och trädgård. Syftet med denna anställning är att utveckla kunskapen inom ämnet företagsekonomi med fokus på en eller flera prioriterade inriktningar, såsom:

• Management, ledarskap och organisation
• Entreprenörskap och innovation
• Produktionsekonomi 
• Företagsstrategiska modeller
• Marknad och marknadsföring

Arbetsuppgifter
Universitetslektorn ska inom ämnesområdet:

• bedriva undervisning praktiskt och teoretiskt inklusive handledning och examination på grund- och avancerad nivå, främst inom lantmästar-, trädgårdsingenjörs- och landskapsingenjörsprogrammen, samt mastersprogrammen horticultural science, hållbara livsmedelssystem och Agroecology
• utveckla och stärka undervisning och forskning samt följa den samhällsutveckling i övrigt som är av betydelse för arbetet inom ämnesområdet företagsekonomi med inriktning företagsledning tillämpad inom jordbruk och trädgård
• medverka i och utveckla utbildningssamarbeten inom ämnesområdet, institutionen och SLU samt med liknande ämnesinriktningar på andra lärosäten nationellt och i internationella nätverk
• bidra till fakultetens strategiska utveckling genom administrativa uppdrag inom ämnesområdet, institutionen och fakulteten,
• publicera vetenskapliga artiklar, söka forskningsanslag och handleda doktorander

Behörighet
Den sökande ska:

• ha avlagt doktorsexamen i företagsekonomi med tillämpning inom jordbruk och/eller trädgård, eller i lantbruks-/trädgårdsvetenskap med företagsekonomisk inriktning
• ha visat pedagogisk skicklighet inom undervisning på grundnivå och avancerad nivå inklusive handledning av studenter på högskolenivå
• ha genomgått högskolepedagogisk utbildning på minst 10 veckors heltidsstudier eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnesområdet och ha visat förmåga att erhålla externa forskningsanslag
• ha publicerat i skrifter relevanta för ämnesområdet för anställningen
• ha goda kunskaper i svenska eller annat skandinaviskt språk samt engelska

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. 

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas:

• planering, genomförande och utvärdering av undervisning inom företagsekonomi med inriktning företagsledning
• handledning av studenter samt examination
• förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i undervisningen

Erfarenhet av modern undervisningsmetodik, såsom digitala undervisningsmetoder och e-baserat lärande är meriterande.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas:

• den sökandes förutsättningar att utveckla det aktuella forskningsområdet, till exempel förmågan att erhålla forskningsanslag och publicera i vetenskapliga tidskrifter eller böcker

Vid bedömning av övrig skicklighet beaktas:

• Bra samarbetsnätverk av värde för ämnesområdets och institutionens undervisning och forskning
• God kunskap om jordbruks- och trädgårdsnäringarna
• God kommunikations- och samarbetsförmåga

Sista ansökningsdatum:
2020-08-18

Placering/ort:
Alnarp

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen neda.

Fackliga kontaktpersoner:
Hittar du här.

Detta är en jobbannons med titeln "Universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot företagsledning" hos företaget Sveriges Lantbruksuniversitet och publicerades på workey.se den 18 juni 2020 klockan 10:29.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey