• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Vår bransch är en av de främsta orsakerna till klimatförändringarna och om vi ska finnas kvar om tio år behöver vår affär förändras i grunden. Vi förstår det och omställningen till fossilfrihet har börjat. Vi vill leda den transformationen och hjälpa våra kunder att, utifrån sina förutsättningar, minska sina klimatavtryck. Vill du vara med och bidra till hållbar utveckling på riktigt? Följ med på vår resa mot en fossilfri framtid!

I denna roll har du ansvarar du för att stödja depåorganisationen i arbete relaterat till tillsyn av verksamheten utifrån gällande lagar och föreskrifter. Detta inkluderar förberedelse, deltagande, utförande samt uppföljning av åtgärder efter tillsynstillfällen. I rollen ingår också hantering av förekommande tillstånd vid behov av ändringar, förnyelse eller ny tillståndsansökan.

Depåverksamheten är en så kallad farlig verksamhet och lyder under Sevesolagstiftningen enligt den högre kravnivån. Det innebär att anläggningarna och driften har att efterleva lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, lagen om skydd mot olyckor (en s.k. 2:4-verksamhet) och är tillståndspliktig enligt miljöbalken för miljöfarlig verksamhet. Verksamheten kräver vidare även tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Tillsyn görs frekvent av kommunal miljöförvaltning, lokal räddningstjänst samt respektive länsstyrelse.

Utöver ovanstående omfattar rollens ansvar också rapportering, hantering och uppföljning av incidenter inom verksamheten avseende risk, säkerhet och miljö, exempelvis gällande situationer med större spill av produkt eller utveckling av brand eller annan operativ verksamhetsrisk kopplad till varuhanteringen från produktimport till leverans.

Du kommer fungera som ett stöd till genomförande av utredningar och möjliga kompetenshöjande insatser kan också förekomma. Vidare så ingår ansvar för att leda utveckling och uppföljning av divisionens kvalitetsarbete, ex leverantörsbedömningar, ISO-certifiering inom miljö och kvalité samt internrevision.

Vi söker

Den vi söker är systematisk och analytisk, har en kapacitet och förmåga att hantera komplexa sammanhang där det krävs att man strävar efter enkelhet och välgrundade beslut. Ett av våra huvudfokus är omställning till fossilfrihet 2030 i egen drift och det, tillsammans med ISO-ansvaret, kräver en nyfikenhet på verksamheten för att uppnå reella ständiga förbättringar.

Vi tror att du har relevant högskolebakgrund och cirka fem års arbetslivserfarenhet, gärna från liknande verksamhet.

Rollen verkar primärt inom hela Supply Chain-organisationen samt även bolagets centrala SSHE-grupp.

Är du den vi söker? Välkommen med din ansökan senast den 12 juli 2020. Dock vill vi uppmärksamma dig på att vi kan komma att intervjua löpande och att tjänsten därav kan tillsättas innan sista ansökningsdatum, därför rekommenderar vi dig att skicka in din ansökan så snart som möjligt. Har du frågor om processen kontaktar du HR Business Partner Johanna Scarlett på +46 766967457 eller [email protected]. Har du frågor om tjänsten kontaktar du Head of Supply Chain Development, Patrik Holmström på [email protected]

Vi ser fram emot din ansökan!

OKQ8 Scandinavia arbetar för att vara en jämställd arbetsplats med medarbetare som trivs och utvecklas och där olikheter uppmuntras. Vi vill vara ett företag som speglar samhället, med en inkluderande kultur som hjälper till att minska utanförskap och bidrar till mångfald.

Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och en förutsättning för att vi ska nå framgång som företag. Därför arbetar vi fokuserat med fyra områden för att såväl attrahera som behålla medarbetare.

- Modiga ledare - Vårt mål är en kultur där ledare vågar fatta beslut, delegerar ansvar och har tillit till sina kollegor.
- Flexibelt arbetsliv - Vi är flexibla i både tanke, handling och rörelse. Vår inställning är att vi kan arbeta var som helst och förflyttar oss när det finns behov.
- Familj och fritid - En sund balans mellan arbete och fritid tror vi är avgörande för såväl välmående och ett effektivare arbetsliv. Vi vill möjliggöra ett liv där familj och en aktiv fritid kan kombineras med arbete och karriär.
- Utveckling och talang - Utveckling på alla nivåer är en del av vår företagsstrategi. I vår värld är det en fördel att våga utmana sig själv att prova något man inte kan. Det är så vi hittar nya talanger internt.

Detta är en jobbannons med titeln "Compliance and Quality Specialist" hos företaget Ok-q8 ab och publicerades på workey.se den 18 juni 2020 klockan 10:21.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey