• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Vi söker en Byggledare till projekt SL Lås!

Beskrivning av projekt

Projekt SL Lås syftar till att ge TF en ökad kontroll över tillträdet till verksamhetens utrymmen. Detta ska uppnås med stöd av en ny låsarkitektur och ett i huvudsak elektroniskt låssystem, för att skydda anläggningar från skada och intrång.

Beskrivning av uppdraget

Byggledaren ansvarar i första hand för produktions skedet inom avrop i form av effektiv uppföljning av tid, kostnad och kvalitet.

Arbetet omfattar kontroll, uppföljning och godkännande av anlitade entreprenörers arbete och egenkontroll, samt ansvar för att arbetet bedrivs enligt gällande lagar och krav samt för ändamålet framtagna handlingar.

I uppdraget ingår t ex:

• Bistå i framtagandet av projekteringshandlingar, granska och lämna synpunkter ur ett produktionsperspektiv.
• Bidra till framtagandet av handlingar, så som AF-delar, och sammanställa dokument inför utskick av förfrågningsunderlag (FFU) enligt LOU/LUF.
• Vara behjälplig vid platsbesök och under fråga/svarperiod vid upphandling.
• Delta i arbetet med granskning och utvärdering av anbud samt eventuella förhandlingar och kontraktsskrivning.
• Aktivt följa upp och rapportera byggentreprenadens framdrift avseende tid, kostnad och kvalitet.
• Ansvara för ändrings och tilläggsarbeten samt avdrag (ÄTA hantering) utifrån kontrakt och dokumentera dessa, rapporterar dessa kontinuerligt till projektledaren.
• Leda och protokollföra projekteringsmöten utifrån överenskommen agenda (här dokumenteras t.ex. projekteringsunderlag och avvikelser).
• Leda och protokollföra Byggmöten utifrån överenskommen agenda (här dokumenteras t.ex. Projektets framdrift, UR och ÄTA hantering).
• Stödja entreprenörens arbete med att ta fram arbetsplaner, tidplaner och detaljerade veckoplaner.
• Godkänna när dem är klara och kommunicera dessa till angränsande verksamhet och intressenter.
• Delta vid besiktningar av utförda anläggningar
• Kommunicera och stödja projektets resurser i anslutning till driftledningscentralen (DC) för att säkerställa minimal påverkan på drift.
• Kommunicera och stödja projektets ansvarig för KMA för att säkerställa att entreprenörer efterföljer TFs säkerhetsstyrningssystem, krav på miljö och arbetsmiljö, tekniska riktlinjer samt övriga styrande dokument och rutiner som berör arbetet.
• Kommunicera och stödja projektets ansvariga för besiktningar och bistå vid överlämning till Trafikavdelningen.

Detta är ett konsultuppdrag vilket betyder att du blir anställd hos oss på Snille. Uppdraget beräknas starta 01-jul-2020 och pågå till 31-dec-2020. Uppdragets omfattning beräknas till 100%.

Din profil

Krav

• 3-5 års dokumenterad erfarenhet av installation av elektroniska lås-passersystem eller liknande verksamhet från entreprenader med teletekniska installationer
• 2-3 års arbetslivserfarenhet inom lagar, krav och riktlinjer inom teknikområdet, så som ABT06
• 2-3 års erfarenhet från att planera och samverka inom ett flertal parallellt pågående entreprenader
• 2-3 års dokumenterad erfarenhet att arbeta i projektverksamhet
• Relevant Teleteknisk utbildning eller motsvarande förvärvad erfarenhet och kunskap genom arbete med minst 5 år
• 3-5 års erfarenhet från att planera och leda möten

Meriterande

• Kompetens inom entreprenadjuridik (AB/ABT) enligt LOU/LUF och erfarenhet av upphandlingar, verifieras med antingen utbildning/kurs eller arbetslivserfarenhet.
• TRI TUB samt Kat19 godkännande, verifieras med CV (utbildning)
• Erfarenhet från GÖS, gemensamt överavakningssystem för att hantera larmer. Verifieras med CV
• 3-5 års erfarenhet från entreprenader inom offentlig verksamhet
• 3-5 års erfarenhet från entreprenadsidan i ledande befattning

För att passa i rollen bör du vara öppen, prestigelös, teamspelare och professionell i sin roll.

Om företaget

Region Stockholm har det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller besöker, regionen ska ha tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. I Trafikförvaltningens (TF) uppdrag ligger att bereda och verkställa beslut om inriktning och omfattning för en långsiktigt hållbar kollektivtrafik. Dessutom ansvarar vi för styrning och uppföljning av trafikdrift samt upprätthållandet av infrastrukturens funktion, säkerhet och värde. Varje dag reser mer än 700 000 personer med den allmänna kollektivtrafiken, det vill säga resor med tunnelbana, bussar, pendeltåg och lokalbanor.

Om Snille

Snille bemanning är nischade mot tekniksektorn och har sedan 2005 arbetat med rekrytering och konsultuthyrning av juniora och seniora kollegor i alla delar av teknikbranschen. Eftersom vi på Snille har teknisk bakgrund har vi goda förutsättningar att förstå våra kunders behov och våra kandidaters efterfrågningar. Vi hjälper individer och ingenjörsföretag att utvecklas och växa!

Låter det intressant?

Då är du välkommen att söka tjänsten via formuläret nedan! Sista ansökningsdag är 24 juni, men notera att vi behandlar ansökningarna löpande och tillsättning kan därför komma att ske innan annonsperiodens slut. Vid frågor skicka ett mail till [email protected] . Vänligen observera att du inte kan göra en ansökan via mail.

Detta är en jobbannons med titeln "Byggledare SL Lås" hos företaget Snille Bemanning AB och publicerades på workey.se den 18 juni 2020 klockan 09:47.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey