Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Modersmålsenheten 
Modersmålsenhetens uppdrag är att kompetensförsörja Gotlands grundskolor och gymnasieskolor, både kommunala och fristående, med modersmålslärare och studiehandledare på efterfrågade språk.

Enheten ansvarar även för Lotsen, den verksamhet på Gotland som tar emot nyinflyttade elever, 6-19 år, med ett annat modersmål än svenska. Idag är vi ca 45 anställda, varav de flesta har ambulerande tjänster, i Visby finns dock en gemensam arbetsplats. Varje vecka träffas kollegorna för att utbyta tankar och erfarenheter, kollegialt lärande. Flera stödfunktioner finns i enheten för dig som har kort erfarenhet av läraryrket.

Just nu söker vi lärare i thailändska. Tjänsten är ett vikariat på ca 1 år.

Dina arbetsuppgifter
Din titel är modersmålslärare men din tjänst kan komma att innehålla mer eller mindre studiehandledning. Du ska även vara beredd på att hjälpa till på Lotsen med att kartläggningar gällande elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper. 

Modersmål

Som modersmålslärare ska du kunna undervisa i åk 1-9. Undervisningen kan ske både via när- eller fjärrundervisning vilket betyder att du måste känna dig trygg med digitala verktyg. Du ska vara beredd på att resa en del i din tjänst då eleverna återfinns på olika skolor. De elever som är berättigad till undervisning läser 40min/vecka. För de elever som går i åk 6-9 är du ansvarig för betygsättning. Är du inte behörig/legitimerad lärare får du stöd av en förstelärare i enheten. 

Studiehandledning

Nyanlända elever åk 6-9 har rätt till studiehandledning på sitt starkaste språk. Som studiehandledare är du en brygga mellan ämneslärare och eleven. Ämneslärare är ansvarig för planeringen av undervisningen men du ska göra innehållet begripligt för eleven. Att vara studiehandledare kräver god förmåga i kommunikation då du ständigt måste vara i kontakt med elevernas lärare. Även studiehandledning kan ske både via när- och fjärrundervisning.

Språkstöd Lotsen

Eleverna som kommer till Lotsen är där maximalt åtta veckor. Under den tiden ska de ges en skol- och samhällsintroduktion samt kartläggas. För att kunna göra detta behövs ibland språkstöd på plats. Det är personalen på Lotsen som planerar upplägg och undervisning men du ska vid behov kunna gå in i verksamheten som språkstöd och hjälpa till med de uppgifter som behövs..

Vem är du?
Vi söker dig som är genuint intresserad av undervisning och som gör ditt yttersta för att eleverna ska nå sina mål. Vi kräver inte att du har lång erfarenhet men du måste vara intresserad av att lära dig mera och du måste vara tillräckligt modig och trygg i dig själv för att våga be om hjälp. För att kunna få en tillsvidareanställning krävs följande:

- Minst gymnasial utbildning

- Du kan läsa och skriva på ditt modersmål

- SVA 3

- Minst ett års erfarenhet av undervisning med goda referenser

- God digital vana

- God samarbetsförmåga

- Bra kommunikationsförmåga, både muntligt och i skrift

 

 

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6700 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är närmare 60000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Övrigt

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Detta är en jobbannons med titeln "Modersmålslärare i thailändska" hos företaget Region gotland och publicerades på workey.se den 26 november 2021 klockan 00:00.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey