Vad erbjuder vi?

Som skolkurator bidrar du med ett psykosocialt perspektiv inom skolan.

Du ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med rektor, specialpedagog, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare samt skolpsykolog. Elevhälsoteamet arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande men också åtgärdande.

Som skolkurator kommer du att verka för en god psykosocial skolmiljö med målet att alla elever ska må bra och utvecklas utifrån sina förutsättningar och nå så långt som möjligt.

Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara följande:

- arbeta med elever på gruppnivå. Exempelvis gruppsamtal, genomföra observationer och hålla i värderingsövningar i förebyggande och upplysande syfte.

- vid behov genomföra skolsociala kartläggningar och sociala bedömningar.

- ansvarig för skolans Trygghetsteam, som är drivande i skolans arbete mot kränkande behandling och mobbning samt i arbetet med skolans plan mot kränkande behandling.

- ha stödjande och rådgivande samt utredande samtal med enskilda elever.

- ansvarig för att följa upp och stötta personal i hanteringen av kränkningsärenden på skolan.

- vid behov handleda personal i hur de kan arbeta med grupper, elever och vårdnadshavare.

- vara drivande i arbetet med att främja elevers närvaro.

- samverka med myndigheter och verksamheter som barn -och ungdomspsykiatri, habilitering, socialtjänst och polis, till exempel i preventivt arbete som rör skolan och kommunen.

- vara behjälplig med att handleda och stötta skolpersonal att skriva orosanmälningar.

Vem är du?

Vi söker dig som är utbildad socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ha arbetat som kurator i grundskola. Som person önskar vi att du är ansvarstagande, inkännande och trygg person, som brinner för att skapa en trygg skola. Du har lätt för att samarbeta, tar egna initiativ och är drivande i ditt arbete.

Övrigt

Utdrag ur polisens belastningsregistret ska uppvisas innan anställning.

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, särskola och kulturskola. Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och personal lyckas. Vår gemensamma vision är: Alla ska få bli sitt bästa.

Furutorpskolans riktningsfokus grundar sig i kommunens Målbild 2023 "Alla ska få bli sitt bästa". Genom detta vill vi att:

- Eleverna som lämnar Furutorpskolan ska ha upplevt en kontinuerlig utveckling av sina kunskaper och sociala färdigheter.

- Elever som lämnar skolan ska göra det med en vilja och en förmåga att vara en del i vårt demokratiska samhälle.

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Våra medarbetare skapar kvalité som syns, visar respekt för individen och sätter medborgaren i fokus.

Välkommen att bli en av oss!

Detta är en jobbannons med titeln "Kurator till Furutorpskolan" hos företaget Hässleholms kommun och publicerades på workey.se den 26 november 2021 klockan 00:00.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey