I Säffle kommun både kan, vill och vågar vi. Vi har en öppen attityd och välkomnar det nya. Vi värnar om varandra och samhällets växtkraft. Vi är kända för vårt goda värdskap och med stolthet säger vi att vi är Säfflebor - så har vi formulerat vår vision om hur vi vill leva i Säffle 2026.

Beskrivning

Säffle kommun har sex kommunala F-6-skolor.

Två av dessa, Tingvalla- och Höglundaskolan, finns i centrala Säffle medan landsbygdsskolorna, Botilsäter, Nysäter, Svanskog och Värmlandsbro skola återfinns utanför tätorten. Det är till kommunens landsbygdsskolor som vi nu söker en specialpedagog för att tillsammans med oss utveckla verksamheten på bästa sätt. 

Arbetsuppgifter

Du kommer tillsammans med rektorer, skolsköterska och kurator att ingå i skolornas elevhälsoteam som ansvarar för elevhälsoarbetet. Våra EHT leds av rektor. Samtliga inom elevhälsoteamet jobbar mot kommunens fyra landsbygdsskolor, där cirka 260 elever ingår.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att identifiera, analysera och delta i arbetet med att undanröja hinder för, och orsaker till, elevernas svårigheter i deras undervisnings- och lärandemiljö. I arbetet ingår att genomföra pedagogiska utredningar och analysera elevers svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå samt utforma och delta i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram och extra anpassningar för elever i behov av stöd. Som specialpedagog hos oss ska du bedriva ett arbete som sätter elevens lärande i centrum.

Som specialpedagog hos oss har du en viktig funktion i vårt kommungemensamma arbete för tillgänglig skoldag för alla och du kommer att medverka på våra förstelärardagar tillsammans med skolledningen. Du är också en viktig del i vårt systematiska kvalitetsarbete på skolorna.  

Kvalifikationer

Vi söker en behörig specialpedagog. Du är en engagerad specialpedagog som kan inspirera och motivera elever och personal.  

Vi ser att du har kunskap om barns och ungdomars utveckling och lärande och arbetar utifrån gällande styrdokument och att du arbetar förebyggande och genomför pedagogiska utredningar om elevs behov av särskilt stöd. Du är van att jobba med det systematiska kvalitetsarbetet. 

Din inställning till uppdraget ska vara lösningsinriktat och du ska ha eleven i fokus. Ditt engagemang och din tydlighet i den roll du har är av stor vikt för arbetsgivaren då du antar uppdraget. I arbetet är samverkan med rektor, övriga pedagoger, samt elevhälsopersonal en viktig del, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga. Du har god digital kompetens och är trygg i att använda digitala verktyg.

Vi fäster mycket stor vikt vid personlig lämplighet.

Villkor

Körkort för och tillgång till bil är ett krav.

För vidare information om våra verksamheter besök: https://www.saffle.se/
Läs mer om Säffle kommuns förmåner på vår http://jobb.saffle.se/

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Säffle kommun tillämpar rökfri arbetstid. Vi undanber oss kontakt med annonsförsäljare och övriga media i den här rekryteringen.

Detta är en jobbannons med titeln "Specialpedagog till landsbygdsskolorna" hos företaget Säffle kommun och publicerades på workey.se den 26 november 2021 klockan 00:00.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey