• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som

Universitetslektor i Datalogi

med placering vid Institutionen för datavetenskap

Beskrivning av ämnesområdet
Anställningen omfattar utbildning och forskning inom programvaruteknik i ett helhetsperspektiv i syfte att främja långsiktigt tekniskt, miljömässigt och socialt hållbar utveckling. Programvaruteknik omfattar hela livscykeln hos programvara. Fokus för denna anställning är på kravhantering och utformning och analys av programvaruarkitektur.

Anställningen kommer att placeras vid laboratoriet för Programmeringssystem. Där bedrivs forskning och undervisning inom följande områden: programvaruteknik, programmeringsomgivningar, storskalig programvaruutveckling, cyberfysiska system och parallelldatorsystem.

Arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

I anställningen ingår forskning om hur man på ett pedagogiskt effektivt sätt kan undervisa i hur man kan utveckla programvara så att produkten i vilken programvaran ingår blir långsiktigt hållbar.

Innehavaren av anställningen skall i huvudsak arbeta med forskning och utbildning på alla nivåer.  Innehavaren av anställningen skall deltaga i utveckling och kvalitetsarbete av undervisning och kontinuerligt söka externa forskningsmedel.

Arbetsuppgifterna förutsätter förmåga att kommunicera obehindrat på engelska eftersom forskning i området sker i internationella nätverk, publicering förväntas ske på engelska och de flesta forskningsfinansiärer använder internationella utvärderare.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses dokumenterad utländsk examen som bedöms motsvara minst doktorsexamen.

Med annan yrkesskicklighet avses relevant yrkesskicklighet förvärvad utanför högskolan. Annan yrkesskicklighet kan endast komma ifråga som behörighetsgrund vid tillsättning av en anställning där innehavaren ska undervisa i en professionsutbildning där beprövad erfarenhet är väsentlig.

Bedömningsgrunder
Läs mer på LiUs hemsida: https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=14140&rmlang=SE

Tillsättningsförfarande
Anställningen tillsätts av rektor efter förslag från tekniska fakultetens anställningsnämnd. En avsiktsförklaring kommer att infordras från de sökande som i första hand bedöms komma ifråga för anställningen.

Tillträde
Enligt överenskommelse

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner
För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Ansökningsförfarande
Sök tjänsten via LiU hemsida:https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=14140&rmlang=SE 

Lika villkor
Flertalet av våra universitetslektorer inom Institutionen för datavetenskap är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Detta är en jobbannons med titeln "Universitetslektor i Datalogi" hos företaget Linköpings Universitet och publicerades på workey.se den 18 juni 2020 klockan 09:48.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey