• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid!

I Falkenberg pågår ett omfattande arbete för att utveckla skolan kvalitet, detta kallar vi Utbildning Falkenberg. Utbildning Falkenberg, med syfte att förbättra kvaliteten i undervisningen och i förlängningen förbättra skolans resultat. Inkluderande och formativ undervisning samt kollaborativt lärande är perspektiven i dessa förbättringsplaner. Ett aktivt arbete inom dessa olika områden, liksom annan utveckling som t ex IT som redskap i lärandet, är en viktig del i skolledarens roll, vi fokuserar mycket på ledarhandlingar och vad rektor gör för att uppnå målen.

I vår verksamhet ingår de 14 nationella gymnasieprogrammen. På skolan finns även flera idrottsspecialiseringar, introduktionsprogram, gymnasiesärskola samt Kulturskolans verksamhet. Förutom vårt breda utbildningsutbud finns studie- och yrkesvägledning, skolhälsovård, kuratorer och specialpedagogisk expertis på skolan. Vi arbetar aktivt med att utveckla elevhälsans roll i klassrummet och på hela skolan.

ARBETSUPPGIFTER
Är du en utvecklande ledare?

Vill du vara med och leda, styra och utveckla verksamheten inom skolan i Falkenberg?
I Falkenberg har både biträdande rektorer och rektorer ett brett ansvar och självständighet i kombination med ett delat/gemensamt ledarskap i gymnasieskolans ledningsgrupp.

Du som redan idag är rektor ska inte tveka att söka detta jobb även om det är som biträdande rektor. Här kommer du att få vara med och leda, påverka, bidra i ett fantastiskt gäng med ledare och en otrolig kompetens i organisationen- både vad gäller pedagoger, elevhälsa och all annan viktig personal som arbetar för våra elevers bästa utveckling och möjlighet till lärande.
Tjänsten innebär att du tillsammans med gymnasieskolans övriga skolledare under verksamhetschefen leder skolans arbete. Arbetssättet är nära, du sitter nära dina kollegor, du arbetar nära dem och nära din verksamhet. Du ingår i ledningsgrupp där även skolledarna på Kulturskolan och Vuxenutbildningen ingår. Tillsammans arbetar vi också för en hållbarhet i ledarskapet- att vi hjälps åt att skapa goda förutsättningar för varandra att trivas och ständigt utvecklas i det komplexa uppdraget vi har.

Barn och utbildningsförvaltningen söker dig som vill ha ett utmanande arbete inom vår verksamhet. Förutom ett pedagogiskt ansvar, har du även verksamhets-, elevhälso-, budget-, arbetsmiljö-, och personalansvar.

Vi söker till gymnasieskolan två biträdande rektorer där båda arbetar som ledare i enheterna 2 och 3, våra nationella program. Varje enhet leds av rektor och biträdande rektor/rektorer.
Den ena tjänsten innefattar ansvar för högskoleförberedande program.
Den andra tjänsten innefattar ansvar för högskole- och yrkesförberedande program.

Utöver programansvaret finns specifika skolövergripande ansvar. Ansvar förändras inom ledningsgruppen beroende på verksamhetens förutsättningar och behov och ses över på läsårsbasis.
Vi har fantastiska nya och ombyggda lokaler för stora delar av hela verksamheten (gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola). För att bli en ännu bättre gymnasieskola har vi ökat vårt samarbete med samhället (arbets- och näringsliv, offentlig verksamhet och högskolor) för att skapa rätt förutsättningar för eleverna.

KVALIFIKATIONER
Du har pedagogisk högskoleexamen samt erfarenhet av pedagogiskt arbete i ledande ställning, gärna från gymnasieskolan.
Du har erfarenhet av och tycker om att arbeta i team och har lätt för att skapa goda relationer med dem du arbetar tillsammans med.
Du kan, vill och vågar leda, samt utvecklas som ledare. Tillsammans med dina skolledarkollegor driver du, med uthållighet, arbetet med våra visioner.
Du har en coachande ledarstil som skapar möjlighet för dina medarbetare att växa, du leder nära din verksamhet. Du är tydlig i din kommunikation och har modet att gå från ord till handling när det gäller förändring och utveckling, utifrån gällande styrdokument. Du får saker gjorda.
Du är väl förtrogen med IT som en naturlig del i lärprocessen och i övrig verksamhet.
Du har god organisatorisk och strukturell förmåga samt kunskap i ekonomi och budgetarbete.
Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift.
Det är önskvärt med genomgången rektorsutbildning.

ÖVRIGT
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan befintlig personal.

I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer.

Detta är en jobbannons med titeln "Vi söker två utvecklande skolledare till oss på Falkenbergs gymnasieskola!" hos företaget Falkenbergs kommun och publicerades på workey.se den 19 november 2021 klockan 08:05.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey