• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Vill du vara med och bidra till säkerhet och trygghet för dina medmänniskor?
Som räddningstjänstpersonal i beredskap eller ”deltidsbrandman” så tjänstgör du enligt ett särskilt schema med beredskap.

Det innebär att du har en personsökare med dig dygnet runt under din beredskapstjänstgöring och ska inställa dig på brandstationen inom sex minuter vid larm, oavsett om du befinner dig på arbetsplatsen eller i hemmet. Larmen kan handla om allt från brand i byggnad, trafikolyckor till drunkning och sjukdomsfall. Du kommer börja som reserv i en grupp, vilket innebär att du tjänstgör när en ordinarie deltidsbrandman är ledig, sjuk etc.

I arbetet ingår uppgifter som syftar till att förbereda för räddningsinsats, exempelvis delta på övningar varje beredskapsvecka, genomföra räddningsinsats, samt utvärdera och lära av inträffade olyckor. En del förebyggande arbetsuppgifter kan förekomma, exempelvis genom att delta vid olika mässor etc.

Utbildning
Innan du börjar din tjänstgöring kommer du genomgå grundutbildning för brandmän samt en rökdykarutbildning. För att köra tunga brandfordon krävs körkort C, om du inte har det vid anställningen kommer arbetsgivaren att bistå med utbildningen.

Anställningstester
I samband med rekryteringen kommer anställningstester att genomföras, de består i höghöjdstest, simkunnighet, rullbandstest, klaustrofobitest samt en arbetsrelaterad bana. Vi genomför även intervjuer i samband med testerna. Slutligen genomförs läkarundersökning med arbets-EKG för den som går vidare i rekryteringsprocessen.

Arbetsuppgifter
- Upprätthålla beredskap enligt schema eller vid behov.
- Genomföra övningar enligt schema.
- Genomföra nödvändiga utbildningar.
- Genomföra räddningsinsatser med syfte att rädda liv, egendom och miljö samt delta vid andra typer av nödlägen, exempelvis i väntan på ambulans eller skapa hinderfri väg.
- Delta vid arbetsplatsträffar och liknande möten.

Egenskaper
Du är trygg, stabil och har självinsikt. Är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande.

Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Du behöver ha förmåga att arbeta i grupp samt att kommunicera med såväl arbetskamrater som hjälpbehövande.  

Krav
Du ska ha avlagt gymnasieexamen samt ha lägst körkort B.

För att vara brandman krävs att du har en viss fysisk och medicinsk status, du behöver därför klara rullbandstest inför anställning samt fortsatt även klara de årliga rullbandstesterna. 

Du skall befinna dig, bo och arbeta inom markerat område under din beredskap. Se område på http://wbrand.se/brandkaren-norra-dalarna/arbeta-med-oss.html.

Då en stor del av dina arbetsuppgifter handlar om att kommunicera krävs goda egenskaper i det svenska språket i både tal och skrift.

Godkännande av arbetsgivare
För att kunna vara ledig för att genomföra räddningsinsatser och medverka i utbildningar och övningar krävs ett godkännande från den ordinarie arbetsgivaren.

Förbundets uppdrag
Kommunerna Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalen har sedan 1 januari 2019 ett kommunalförbund för kommunernas operativa räddningstjänstansvar och brandförebyggande arbete för att skydda liv och hälsa samt egendom och miljö. Förbundet har över 50 % av länets yta och ca.57 000 invånare. Syftet är att tillgodose krav och intentioner i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt att skapa goda förutsättningar att uthålligt arbeta med trygghet och säkerhet i det komplexa samhället, stärka ledningsförmågan och öka den samlade kompetensen. Brandkåren ska vara en aktiv part i kommunernas samlade arbete och samordning för skydd mot oönskade händelser och samhällsstörningar. Brandkårens uppdrag beskrivs i beslutad förbundsordning för Brandkåren Norra Dalarna samt i handlingsprogram för skydd mot olyckor.

Vi ser fram mot din ansökan!

Brandkåren Norra Dalarna

Brandkåren Norra Dalarna är ett kommunalförbund för kommunerna Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalens operativa räddningstjänstansvar och brandförebyggande arbete för att skydda liv, egendom och miljö. Syftet är att tillgodose krav och intentioner i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt skapa goda förutsättningar att uthålligt arbeta med trygghet och säkerhet i det komplexa samhället, stärka ledningsförmågan och öka den samlade kompetensen.

Förbundet omfattar 7 brandstationer och 6 brandvärn inom de fem medlemskommunerna och har ca 40 heltidsanställda samt ca 200 deltidsanställda.

Brandkåren Norra Dalarnas uppdrag syftar till att antalet personer som skadas eller omkommer i olyckor kontinuerligt ska minska liksom att förebygga bränder och andra olyckor som kan föranleda skada på egendom och miljö.

Vi ingår i Räddningsregion Bergslagen (RRB) som är ett samarbete där 42 kommuner gemensamt bedriver ledning av operativa insatser.

Besök gärna vår hemsida, http://www.wbrand.se

Detta är en jobbannons med titeln "Deltidsbrandman" hos företaget Brandkåren Norra Dalarna och publicerades på workey.se den 18 november 2021 klockan 00:00.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey