• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Vill också du ha ett jobb som är till nytta och glädje för andra människor? Där du är med och formar hur vårt samhälle ska se ut i framtiden. Där du får vara ditt bästa jag. 

I Lidingö stad hör arbete samman med hälsa. Vi satsar helhjärtat på utvecklande ledarskap och på dig som person. Med 2500 färgstarka kollegor inom 260 olika yrken, så behöver din vardag aldrig bli grå. 

Gå in på lidingo.se/jobb så får du veta hur det är. På riktigt.

Centrala barn- och elevhälsan tillhör Lärande- och kulturförvaltningen som har närmare 1400
medarbetare. Vi ansvarar för förskolor, pedagogisk omsorg och skolor,
musikskola, liksom bibliotek, teater, föreningsliv och idrott.   

Barn- och elevhälsan är en verksamhet med specialistfunktioner som bland annat arbetar med att vidareutveckla verksamheterna mot ett mer tillgängligt lärande.

Vi på avdelningen barn- och elevhälsan sitter centralt i organisationen och arbetar mot fristående samt kommunala förskolor och skolor på Lidingö. Vårt uppdrag är att genomföra hälsofrämjande, stödjande och förebyggande insatser.

Nu söker vi en specialpedagog som kommer att arbeta mot Lidingös förskolor!

Om barn- och elevhälsan
Barn- och elevhälsan samordnar övergripande kompetensförstärkningsinsatser och stöd inom
området tillgängliga lärmiljöer samt barns och elevers hälsa. I
verksamheten finns såväl administrativa och myndighetsutövningsuppdrag som
exempelvis utredningar och beslutsprocesser för elevs rätt att läsa grund-
eller gymnasiesärskola. Verksamheten arbetar också i samverkan andra aktörer för att främja barns och elevers lärande och hälsa.  

Stödinsatser till förskolor och skolor ges av specialpedagoger och psykologer. I verksamheten organiseras även elevhälsans medicinska insats genom skolläkare och skolsköterskor samt Lidingös
ungdomsmottagning i samverkan med Region Stockholm.  

 I Lidingö stad värdesätter vi gott ledarskap där alla chefer har gått utbildning i utvecklande ledarskap. Vi satsar även på våra medarbetare i form av kompetensutveckling, hälsodagar och en central introduktion för nyanställda med workshops i aktivt medarbetarskap. För oss är det viktigt att du får en god balans mellan jobb och fritid och vi har därför bland annat friskvårdstimme varje vecka, flextid och friskvårdslokal samt träningspass i Stadshuset.

Arbetsuppgifter

I arbetet som specialpedagog ingår att på uppdrag från förskolor och skolor stödja genom handledning och
konsultation på både individ-, grupp- och organisationsnivå. Det innebär att
erbjuda ett specialpedagogiskt stöd eller ett tvärprofessionellt stöd genom att specialpedagog och psykolog arbetar nära i kompletterande roller. Det innebär också att utveckla och leda olika kompetensförstärkningsinsatser genom att hålla föreläsningar, workshops och
liknande.  
 
Stödinsatser formas utifrån verksamheternas behov men även utifrån generella utvecklingsbehov
formulerade i rektorsgrupp eller förvaltningsledning.  

Kvalifikationer
Vi söker dig som har specialpedagogexamen och det är meriterande om du även är utbildad förskollärare eller grundskollärare åk F-6. Du behöver ha erfarenhet från arbete som specialpedagog med handledande uppdrag på individ-, grupp- och organisationsnivå samt goda kunskaper i förskolans och skolans styrdokument. Vi ser gärna att du har kunskap om digitala verktyg och digitalisering inom både pedagogisk verksamhet och i övrigt arbete. 

Det är meriterande om du har erfarenhet från kommun-/koncernövergripande arbete och samverkansarbete med andra aktörer (ex. socialtjänst, BUP/första linjen). Det är även meriterande om du har erfarenhet av utveckling och ledning av kompetensutvecklingsinsatser till olika yrkesgrupper inom utbildningsområdet och/eller har arbetat inom förskola.

Kunskaper om tal- och språkutvecklande arbetssätt, tillgängliga lärmiljöer, universell design för lärande är också kunskaper som är meriterande för tjänsten. Eftersom uppdraget innebär att
utföra stora delar av insatserna till olika verksamheter runt om i
kommunen är det en fördel om du har körkort.

Som person är du mål och resultatorienterad, strategisk och duktig på att ha en helhetssyn. Vi arbetar utifrån utifrån värdeorden engagerad, professionell och initiativrik. De ger oss vägledning i
hur vi vill uppfattas och agera för att ge god service och det bästa stödet
till Lidingöborna. Stor vikt läggs vid personliga kompetenser. 

Övrigt
Enligt skollagen ska utdrag ur
polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom
förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg. Detta beställer du på Polisens
hemsida.  
 
Lidingö stad arbetar med
kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons
kompetens och därmed motverka diskriminering.  

Kontaktinformation
Gabriella Dahlberg, Chef barn- och elevhälsa, 070-251 95 61

Facklig representant, nås via stadens kundcenter, 08- 731 30 00

Arbetsplats
Lejonvägen 15

18132 Lidingö

Detta är en jobbannons med titeln "Specialpedagog, centralt Lidingö stad" hos företaget Lidingö kommun och publicerades på workey.se den 16 november 2021 klockan 16:55.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey