• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Mälarsjukhuset i Eskilstuna

Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!

Om oss
Enheten för smittskydd/vårdhygien arbetar länsövergripande och har i uppgift att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar och vårdrelaterade infektioner i Sörmland. Enheten är direkt underställd hälso- och sjukvårdsdirektören och arbetar med ett brett kontaktnät såväl regionalt som nationellt. Enhetens leds av verksamhetschefen för smittskydd och vårdhygien tillika smittskyddsläkare. Enhetens arbetsområde omfattar förutom smittskydd även vårdhygien, som arbetar med att stödja sjukhusen, primärvården och den kommunala vården i att säkerställa en god hygienisk standard med målet att förebygga förekomst och spridning av vårdrelaterade infektioner. Utöver detta arbetar enheten också med samordning av sexuell hälsa och arbete mot antibiotikaresistens. Enheten omfattar 10 medarbetare-hygiensjuksköterskor, vårdhygienöverläkare tillika bitr. smittskyddsläkare, STRAMA- och bitr. smittskyddsläkare, STI-samordnare, smittskyddssköterskor samt smittskyddsassistent. Enhetens huvudkontor är på Mälarsjukhuset i Eskilstuna och har också ett kontor på Nyköpings lasarett.

Dina arbetsuppgifter
Innefattar tre delar. Enhetschef över 8 medarbetare, stramakoordinator och smittskyddssjuksköterska.
Arbete med smittskydds- och STRAMA-frågor innebär att tjänsten också innehåller egen handläggning inom dessa områden.

Uppdraget som enhetschef:
Enheten är nytt och innebär att i nära samverkan med, och under ledning av verksamhetschef tillika smittskyddsläkare, leda och organisera det löpande arbetet på enheten tillsammans med enhetens medarbetare. Verksamhetschefen kommer att vara närmaste chef för enhetens läkargrupp och som enhetschef är ditt uppdrag att vara närmaste chef för arbetsgruppens övriga 8 medarbetare. Du är direkt underställd verksamhetschefen. Du har ansvar för verksamhet, personal, ekonomi och arbetsmiljö för de medarbetare som är direkt underställda dig. Din uppgift som närvarande chef blir också, att i samverkan med verksamhetschef tillika smittskyddsläkare, verka för att bibehålla det stora engagemang och den höga motivation och delaktighet som finns hos enhetens medarbetare. Tidsåtgången uppskattas till cirka 30 % av en heltid.

Uppdraget som stramakoordinator är nytt på enheten och innebär att du arbetar nära stramaläkaren, stramaapotekare och övriga i regionens stramagrupp. I den arbetsuppgiften ingår att sammanställa och förmedla kunskap om diagnostik och behandling av infektionssjukdomar via utskicka, webben, föreläsningar och besök på vårdcentraler och slutenvårdsenheter. Som koordinator får man arrangera möten och stimulera till olika aktiviteter som innebär förbättrad antibiotikaanvändning i regionen exempelvis via arbetssättet ”Antibiotikasmarta sjuksköterskor”. Att dokumentera aktiviteter som mötesprotokoll ingår också. Uppskattad tidsåtgång för arbetsuppgiften beräknas till 30 % av en heltid.
Uppdraget som smittskyddssjuksköterska innebär att du tar övervakar inkomna anmälningar av anmälningspliktiga sjukdomar, hanterar inkomna ärenden, deltar i utbrottsutredningar. Har kontakt med andra smittskydd, myndigheter och andra intressenter i och utanför regionen. Du bearbetar och analyserar anmälningarna samt tar de kontakter och initierar de åtgärder som kan behövas. I arbetsuppgifterna ingår även telefonrådgivning till sjukvårdspersonal, patienter och anhöriga. Nära samverkan med övriga medarbetare på smittskydd och vårdhygien samt med vård- och omsorgsverksamheterna i regionen ingår.

Din kompetens
Legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av arbete inom smittskyddsområdet eller erfarenhet av arbete med infektioner från exempelvis infektionsklinik, primärvård el annan verksamhet som vi bedömer lämplig för uppdraget. Vi ser gärna att din bakgrund inkluderar chefs- och ledarerfarenhet och att du är en initiativrik och drivande person med förmåga att leda och entusiasmera dina medarbetare. Vi tror att det är viktigt att du är en god organisatör, strukturerad, har en god samarbetsförmåga men också förmåga att agera självständigt. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vana att föreläsa och god vana att använda office särskilt, word, excel och powerpoint är meriterande.

Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.

Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef tillika smittskyddsläkare Signar Mäkitalo, 079-060 93 66.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.

Kom och jobba hos oss på Region Sörmland!

Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2020-10-25.
Intervjuer kan komma att ske löpande.

Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)

Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)

Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.

Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag.

Detta är en jobbannons med titeln "Enhetschef till smittskydd och vårdhygien" hos företaget Region sörmland och publicerades på workey.se den 9 september 2020 klockan 11:08.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey