• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Vi söker en professor i idrottsvetenskap för tillsvidareanställning vid Institutionen för hälsovetenskaper .

Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är idrottsvetenskap. Inriktningen för anställningen är sport management och coaching.

Bakgrund
Örebro universitet befinner sig i en expansiv fas vad gäller såväl utbildning som forskning, och

vid universitetet finns en lång tradition av utbildning och forskning inom idrottsområdet. Vid institutionen för hälsovetenskaper, enheten för idrott, ges idag följande utbildningar: Ämneslärarprogrammet (inriktning idrott och hälsa), Tränarprogrammet, Sport management samt mastersprogrammet Idrott med inriktning fysiologi och medicin. Ämnet har också ansökt om en internationell master med samhällsvetenskaplig inriktning som fokuserar på idrott, ungdomar och hälsa. Som ett av tre lärosäten i landet bedriver vi sedan 2001 forskarutbildning i idrottsvetenskap och har för närvarande 14 doktorander antagna.

Forskningen är organiserad i en gemensam forskningsmiljö RISPA (Research in Sport Science and Physical Activity) samt för samhällsvetenskaplig forskning i forskningsgruppen ReShape (Research in Sport Health and Physical Education) som har en rad externt finansierade projekt.

Som ett led i den fortsatta utvecklingen av verksamheten vid enheten för idrott söker vi någon som känner stort engagemang för att leda och utveckla vår utbildning och forskning inom sport management och coaching.

Arbetsuppgifter
En professor ägnar i normalfallet merparten av sin arbetstid åt forskning. En professor ska även aktivt verka för att externa forskningsmedel tillförs ämnet, ta ett övergripande ansvar för forskningsverksamheten inom ämnet samt följa ämnets internationella utveckling. En professor förutsätts vara engagerad i universitetets utbildning på alla tre nivåer och förväntas även informera om och samverka kring sin egen och ämnets verksamhet.

Professor förutsätts vidare, inom ramen för sin anställning, stå till förfogande för ledningsuppdrag och administrativa uppdrag vid universitetet.

Undervisning kommer i huvudsak att ske i programmet Sport management och i de samhällsvetenskapliga delarna av Tränarprogrammet, men även undervisning i andra program och kurser kan förekomma. Arbetsuppgifterna omfattar även handledning av doktorander, undervisning i forskarutbildningskurser, samt utveckling av ämnets forskarutbildning.

Innehavaren av anställningen kommer att få ett särskilt ansvar för att leda den fortsatta utvecklingen av programmet Sport management samt bidra till den idrottsvetenskapliga forskningsmiljön vid Örebro universitet.

Behörighet och bedömningsgrunder
För fullständig annons se oru.se/ledigajobb 

Information
Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Mikael Quennerstedt (ämnesföreträdare forskning) 019-30 35 98, e-post: [email protected], Elodie Ponsot (enhetschef) 019-30 10 94, e-post: [email protected] eller Robert Svensson (programansvarig Sport managementprogrammet), 019-30 31 05, e-post: [email protected]

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

För mer information, se länk ”Riktlinjer för anställning som professor inom Fakulteten för medicin och hälsa vid Örebro universitet” (här läggs en länk).

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

• Ett personligt brev med motivering till varför du söker den aktuella anställningen.
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
• Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
• Publikationslista
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
• Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2020-09-30. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Detta är en jobbannons med titeln "Professor i idrottsvetenskap" hos företaget Örebro Universitet och publicerades på workey.se den 25 juni 2020 klockan 14:09.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey