• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Strax norr om Göteborg längs Göta älv ligger Ale kommun med en befolkning som ökar mest i regionen. Vi växer med 200 bostäder om året. Frågar du våra nya Alebor är goda kommunikationsmöjligheter, skog och vatten i vacker natur några anledningar. Kalla det gärna livskvalitet.

I kommunen är vi cirka 2 600 anställda som ger Aleborna inspiration att följa sina drömmar. Då krävs riktigt bra medarbetare. Vill du möta Alebornas förväntningar med oss?

Vi söker en säkerhetssamordnare brandskydd - internt skydd till vår säkerhetsenhet.

Säkerhetsenheten i Ale ansvarar för organisationens SBA-dokument, policy, handbok med mera. Vidare genomförs stödjande insatser som hjälp vid övningar samt med kontinuerliga utbildningar. Enheten stödjer verksamheterna med deras SBA-arbete, och vid inträffade brandtillbud samt utför revisioner och kontrollerar SBA, lås och larm.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer som säkerhetssamordnare bland annat att;

- Utveckla, samordna och stödja hela organisationens utförande av det systematiska brandskyddsarbetet, vikt ska läggas på att underlätta samverkan mellan fastighetsägare samt nyttjanderättsinnehavare.
- Utveckla, samordna och stödja hela organisationens utförande av det systematiska säkerhetsarbetet.
- Ansvara för kommunens handlingsprogram enligt LSO.
- Samordna och stödja hela organisationens nyttjande av fysiskt/elektronisk skydd. Härvid ska visst kravställande ingå, detta i samverkan med Fastighet.

KVALIFIKATIONER
Eftergymnasial utbildning är ett krav. Antingen inom brandskydd eller övergripande (brand)skydd/säkerhet.

Erfarenhet krävs av systematiskt brandskyddsarbete inom offentlig sektor, gärna såväl operativt som strategiskt. Goda kunskaper, såväl teoretiska som praktiska, i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt SRVFS (Statens räddningsverks) 2004:3 är ett krav. Kunskaper om lås och larm är meriterande.

Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och förmåga att formulera olika typer av styrande dokument. Du ska arbeta fram och om styrande dokument inklusive hantera remissförfarande och förankring av nya styrdokument.

I tjänsten ingår att föredra ärenden inför ledningsgrupp samt nämnd/fullmäktige.

Då utbildningsinsatser är en viktig del för att bygga kunskap i organisationen om frågorna är det viktigt att du har en god förmåga att förklara, motivera och engagera. Den kommunikativa förmågan är av stor vikt.

Erfarenheter av att stödja och vara beslutsstöd till chefer på olika nivåer inom en offentlig organisation är meriterande.

I tjänsten ingår att agera förtroendeskapande för att arbetet med brandskydd bedrivs på ett strukturerat och ambitiöst sätt. Eftersom enheten är centralt placerad och ska stödja verksamheterna är det av stor vikt att du har en god förmåga att samarbeta och att bygga relationer med företrädare för i princip hela den kommunala organisationen. Du behöver således vara inriktad på att upprätta, förvalta och utveckla rutiner och strukturer på ett styrande och stödjande sätt. Inriktningen i arbetet går ut på att styra verksamheterna i en viss riktning genom att stödja dem.

ÖVRIGT
Månadslön. Individuell lönesättning.

Tjänsten kan komma att tas i anspråk av intern sökande.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Dina personuppgifter behandlas i Visma Recruit under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Visma Recruit-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.

Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Detta är en jobbannons med titeln "Säkerhetssamordnare brandskydd - internt skydd, säkerhetsenheten" hos företaget Ale kommun och publicerades på workey.se den 8 september 2020 klockan 10:10.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey