• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Ekonomisk-historiska institutionen är forskningsintensiv och sysselsätter ca 100 personer: forskare, lärare, teknisk/administrativ personal och doktorander. Institutionen har en omfattande forskarutbildning och samordnar tre internationella masterprogram. Institutionen har ett väl etablerat renommé för sin breda forskning med tonvikt på långsiktiga processer, och med ekonomisk teori och kvantitativa metoder som viktiga forskningsverktyg. Starka forskningsområden är ekonomisk tillväxt och strukturförändring, innovation, energi och hållbarhet, utvecklingsekonomi, ekonomisk demografi, finanshistoria samt utbildning och arbetsmarknad. Mer information finns på institutionens hemsida http://www.ekh.lu.se.

Vi utlyser en tjänst som forskare inom ett forskningsprojekt om ”Afrikanska stater och den ekonomiska utvecklingen under 1900-talet: Förmågan att räkna och samla”.

Detta är ett projekt inom utvecklingsforskning som finansieras av Vetenskapsrådet och är placerat vid ekonomiska-historiska institutionen vid Lunds universitet.

Forskningsprojektet leds av professor Morten Jerven; Thilo Albers och Marvin Suesse ingår i projektgruppen. Huvudsyftet är att färdigställa en databas om beskattning och folkräkning i afrikanska stater 1890–2015 samt att använda dessa data för analys av statsbildning, statskapacitet och statlig legitimitet under 1900-talet.

Arbetsuppgifter
Forskaren förväntas kunna arbeta med statistisk och historisk analys av befintliga databaser och medverka till att skapa nya databaser. Forskaren förväntas såväl delta i skrivandet av gemensamma papper som genomföra oberoende analyser som resulterar i egenförfattade artiklar.

Forskaren ska bedriva självständig forskning i ekonomisk historia. Hen måste samtidigt vara villig att interagera med studenterna och att aktivt delta i gemensamma aktiviteter vid ekonomisk-historiska institutionen. Anställningen innebär en begränsad mängd undervisning och/eller handledning av kandidat- och magisteruppsatser, max 20%.

Bedömningskriterier 
För att vara kvalificerad för anställning som forskare måste den sökande ha doktorsexamen i ekonomisk historia eller annan relevant disciplin (t.ex. nationalekonomi, sociologi, ekonomisk geografi,statistik, historia). Ansökningar kommer även att accepteras från personer som ännu inte har avslutat sin doktorsexamen, men detta villkor måste vara fullföljt vid tiden för anställning.

Grunderna för bedömning
Vetenskaplig kompetens är det främsta kravet på anställning. Kandidaten måste ha visat en hög grad av forskningsexpertis, vilket framgår av kvaliteten på doktorsavhandling och/eller publikationer. Kännedom om afrikansk ekonomisk historia och källsituationen i afrikanska länder vad gäller beskattning och folkräkning är en merit. Utvärderingen kommer att ta hänsyn till personliga kvaliteter, såsom akademiskt oberoende, samarbetsvilja och kommunikationsförmåga.

Ansökan ska skrivas på engelska och måste innehålla:

- Följebrev
- CurriculumVitae
- Publikationslista
- Intyg, referenser mm
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Detta är en jobbannons med titeln "Forskare i Ekonomisk Historiska" hos företaget Lunds Universitet och publicerades på workey.se den 18 juni 2020 klockan 09:37.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey