• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Socialförvaltningen ansvarar, på uppdrag från socialnämnden och utifrån gällande lagstiftning, för socialtjänsten i kommunen. Förvaltningens ansvarsområden omfattar Individ- och familjeomsorg, Hälso- och sjukvård samt Omsorg om äldre- och funktionshindrade. Att arbeta inom Socialförvaltningen innebär att arbeta för en god vård i utveckling och goda hållbara relationer. Kalix kommun är bland annat i framkant med nya arbetsmetoder, modern välfärdsteknik och e-hälsa för att höja kvalité, stärka den enskildes delaktighet, trygghet, säkerhet och självständighet. Inom socialförvaltningen är arbetsmiljö en viktig fråga och vår ambition är att ge alla medarbetare förutsättningar för att göra ett så bra jobb som möjligt.

Vi Kalix Kommun, Socialförvaltningen söker en vikarierande enhetschef inom området Stöd och omsorg, funktionshinderområdet. Specifikt för att arbeta med arbetsledning inom dagligverksamhet enligt  Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och daglig sysselsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Vi befinner oss i en viktig och spännande utvecklingsfas och söker nu dig som vill arbetet med oss i utvecklingen av Socialförvaltningens alla verksamheter. Arbetsuppgifterna är mycket varierande och ställer stora krav på att du som person är flexibel och utvecklingsinriktad samt klarar att arbeta självständigt. Din uppgift som enhetschef är att leda arbetet med att anpassa verksamheten och dess insatser utifrån våra brukares förmåga och önskemål. Som medarbetare inom Socialförvaltningen arbetar vi efter Socialnämndens fastställda mål, riktlinjer och värdegrund.

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som chef och ledare inom Kalix Kommuns Socialförvaltning, Stöd & omsorg.
Som enhetschef ansvarar du för ledning, planering samt utveckling av verksamheten. Du har det övergripande ansvaret för verkställighet av socialnämndens beslut samt att mål och intensioner uppfylls inom tilldelad ekonomisk ram. Du kommer att ingå i ett team av enhetschefer där det förväntas att du deltar aktivt och bidrar med lösningar som gagnar verksamheten.

Du kommer som enhetschef huvudsakligen att arbeta med följande arbetsuppgifter:
- Leda arbetet mot fastställda mål
- Leda, verkställa och följa upp beslutade insatser enligt SoL, LSS samt HSL. Ansvara för att gällande avtal, lagar och riktlinjer efterföljs.
- Ansvara för delegerad drifts- och personalbudget
- Ansvara för arbetsmiljön enligt delegation
- Via ett nära ledarskap coacha medarbetarna med fokus på ett aktivt medarbetarskap
- Aktiv i samverkan genom teamarbete med brukarfokus
- Arbeta fortlöpande med utveckling av verksamheten baserat på evidens- och kunskapsstyrning.

Viktigt i uppdraget är att utveckla former för att stärka den enskildes och närståendes inflytande och delaktighet samt att skapa innehåll och meningsfullhet för våra brukare. Vi eftersträvar ett rehabiliterande arbetssätt med delaktighet av den enskilde.

Du blir chef för ett antal medarbetare och får ett övergripande ansvar för måluppfyllelse, verksamhets-, utvecklings-, ekonomi, kund-, och personalfrågor inom ditt ansvarsområde. Din närmsta arbetsledare är Områdeschefen och du ingår i Stöd och omsorgs ledningsgrupp.

Kompetenser
För detta vikariat ser vi att du är högskoleutbildad med inriktning mot funktionshinderområdet eller har relevant yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. För detta vikariat lägger arbetsgivaren stor vikt vid erfarenhet av verksamhetsområdena dagligverksamhet- och sysselsättning, med kunskap och erfarenhet av arbetsledning samt budgetansvar. Du ska ha goda yrkeskunskaper och erfarenhet av att jobba med personer inom funktionshinderområdet. För att du ska trivas hos oss tänker vi oss att du är positiv, engagerad, nyfiken, kreativ, kommunikativ och lösningsinriktad. Du är beredd på att ofta möta situationsbundna utmaningar. Du har en hög och medveten professionalitet och känner stolthet över ditt yrke. Du behöver ha ett helhetsperspektiv samt intresse och förmåga att initiera framtida utveckling inom funktionshinderområdet. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

Övrigt
Tidsbegränsad anställning på heltid fr.o.m. 2021-12-01 t.o.m. 2022-06-17.
Ansökningar tas emot t.o.m. 2021-11-09.

Rekryteringen fullföljs om nulägets förutsättningar består samt att anställningen inte tas i anspråk av redan anställd personal.

Körkort och tillgång till egen bil erfordras. 

Kalix kommun är ett förvaltningsområde för finska och meänkieli. Kunskaper i dessa är meriterande.
Din ansökan behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Kontaktpersoner
Rekryterande chef
Karin Bergdahl, områdeschef, 0923-658 02, 076-104 88 08.

Fackliga representanter
Kristina Henriksson Vision, 0923-65000.                                                       
Charlotte Pirkkanen-Snäll Akademikerförbundet SSR, 0923-65000.

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Detta är en jobbannons med titeln "Vikarierande enhetschef ref. nr. 125/21" hos företaget Kalix kommun och publicerades på workey.se den 27 oktober 2021 klockan 15:10.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey