• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Vill du bli en del i vår växande framtidskommun?

Hammarö växer och är en attraktiv boendekommun. Det ställer krav på oss som jobbar här, något som återspeglas i vårt sätt att jobba och det finns en tydlig framåtanda. Kommunen har drygt 16 000 invånare, är 54 kvadratkilometer stor och huvudorten är Skoghall.

Vi är bra på mycket! Här väntar vi inte på att framtiden ska komma, vi är där och skapar den varje dag! Vi ser medarbetarna som vår viktigaste resurs. Med en gemensam värdegrund och medarbetarpolicy är arbetsglädjen hos oss stor och våra medarbetare tycker att de har ett meningsfullt och viktigt arbete.

På Hammarö är du alltid nära. Nära vattnet, skogen, staden och naturen. Vi är även nära varandra.

Hammarö är en attraktiv boendekommun. Vi vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas. Kommunen har drygt 16 000 invånare och huvudorten är Skoghall. Med 54 kvadratkilometer är vi till ytan en av Sveriges minsta kommuner, vilket gör att det alltid är nära till naturen såväl som till kommunens service. Hammarö kommun växer, har goda resultat och bra verksamheter med stolt personal.

För att skapa en bra miljö för Hammaröbor samarbetar vi och sätter alltid invånaren i centrum. Vi söker dig som vill vara med på resan att forma framtidens Hammarö och skapa förutsättningar för att våra Hammaröbor ska trivas. Att kunna bo, leva och andas ut.

På Hammarö väntar vi inte på att framtiden ska komma, vi är där och skapar den varje dag. Socialförvaltningen ansvarar bland annat för äldre- och handikappomsorg, hälso- och sjukvård, psykiatri samt individ- och familjeomsorg. Förvaltningen har cirka 500 medarbetare och omsätter cirka 250 miljoner kronor.

I syfte att förbättra patientsäkerhet, öka brukarens självständighet och att använda förvaltningens personella resurser på bästa sätt har Socialförvaltningen på Hammarö de senaste åren jobbat intensivt med digitalisering och välfärdsteknik. Detta har bland annat lett till att förvaltningen utnämnts till årets e-hälsokommun.
Stöd, trygghet, kvalitet och brukarperspektiv är några av nyckelorden i vår breda verksamhet. Här finns resurser för att stödja den enskilde att med egen kraft skapa ett bra liv. Vår verksamhet styrs bland annat av
Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrande (LSS) samt Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL). Vi gör skillnad varje dag för Hammaröborna.

ARBETSUPPGIFTER
Vill Du vara med och skapa framtidens socialtjänst?
Vi erbjuder en inspirerande tjänst som verksamhetschef, där du tillsammans med fyra engagerade enhetschefer och medarbetare arbetar för att våra medborgare ska får de insatser och det stöd som de har rätt till. Tillsammans ansvarar ni för verksamhetsområdet Individ- och familjeomsorg som i stort innefattar myndighetsutövning kopplat till barn- och unga och vuxna samt utförarverksamhet inom arbetsmarknad, integration, missbruk och socialpsykiatri. Rättssäkerhet och tillsammans är ledord och du tillämpar en helhetssyn med framtidsfokus för att utveckla det egna verksamhetsområdet.

Som verksamhetschef är du direkt underställd socialchef och ingår i socialförvaltningens ledningsgrupp tillsammans med övriga verksamhetschefer och stab. Som verksamhetschef deltar du aktivt i ledningsarbetet för hela förvaltningsområdet och du har det övergripande ansvaret för verksamhetsområdets resultat, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Du ansvar för att omvärldsbevaka och göra analyser inom ditt område. I rollen som verksamhetschef ansvarar du för att de politiska målen uppnås i din verksamhet.

I chefsuppdraget är det viktigt att du, i samspel med förvaltningsledningsgruppen, skapar förutsättningar för kompetensutveckling, engagemang och arbetsglädje. Du säkerställer att verksamheten utformas på ett sådant sätt att den möter gällande lagstiftning. I rollen som verksamhetschef bedriver du ett systematiskt kvalitetsarbete där du ansvarar för att leda förbättringsarbetet. Att samverka inom förvaltningen, i kommunen i övrigt och externt med andra aktuella aktörer är en viktig del i ditt arbete. Du arbetar med att utveckla verksamheten utifrån forskning, nationella riktlinjer och beprövad erfarenhet. Du bidrar till en kultur där medarbetarnas kunskaper och erfarenheter på ett effektivt sätt tas tillvara för att skapa nytta för invånarna i Hammarö kommun.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med goda ledaregenskaper som kan omsätta mål och visioner till praktisk handling. Du är strategisk och drivande med ett mål- och resultatorienterat förhållningssätt. Viktigt för oss är att du är självständig och har utvecklingsfokus. Du har intresse och förmåga att leda i förändring och ta vara på medarbetarnas nytänkande i ett öppet klimat. Du är bra på att kommunicera, ge och ta feedback som motiverar dina medarbetare och kollegor i deras vardag.

För uppdraget förutsätts att du har en god förmåga se helhet, kunna prioritera och delegera. Vi förväntar oss en kollega som kan skapa goda relationer och som har lätt att samarbeta både internt och externt. Du har en god förmåga att fatta beslut och lojalt omsätta dessa i verksamheten. Ditt ledarskap är tillitsbaserat och präglas av tydlighet.

Vi söker dig som har:
- Socionomexamen från högskola/universitet
- erfarenhet inom myndighetsutövningsområdet
- erfarenhet att arbeta i en politisk styrd organisation
- erfarenhet av personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar
- Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda andra chefer

Tillträde enligt överenskommelse.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hammarö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Hammarö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Detta är en jobbannons med titeln "Verksamhetschef för Individ- och familjeomsorgen" hos företaget Hammarö kommun och publicerades på workey.se den 27 oktober 2021 klockan 14:45.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey