• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Våra barn är det viktigaste vi har, det är dem vi finns till för och de är förskolans huvudpersoner. För oss är det viktigt att se saker ur barnens perspektiv och låta dem vara medforskare i det som händer runtomkring. Världen är stor och det finns mycket att upptäcka! Som pedagoger är vi medforskande och barnens delaktighet och inflytande är i fokus.

Vi vill göra skillnad och skapa möjligheter. För nutid och framtid. Hos oss ska alla barn och vuxna känna jag kan, jag vill, jag vågar!

Nu söker Lärandeförvaltningen en förskollärare till Sandvalla förskola

Sandvalla förskola är en av tre förskolor som tillhör lärområde 1 inom lärandeförvaltningen i Hudiksvalls kommun. Du kommer för närvarande ha placering på Sandvalla förskola som ligger i samma byggnad som Sandvalla skola.
Förskolan har 3 avdelningar, med barn från 1-5år, och jobbar med ett bra samarbete i hela huset. Förskolan har nära till skogen och vistas mycket utomhus där barnen får utforska och lära tillsammans.

Förskolan arbetar med att synliggöra och utveckla matematik, naturvetenskap och teknik konkret i ett meningsfullt sammanhang i barnens vardag, där dokumentation, reflektion och digitalisering är viktiga delar som leder oss framåt.
Förskolan arbetar med Före Bornholm, Miniröris och är miljöcertifierad enligt Grön Flagg.
Vi är kvalitetscertifierad genom Qualis kvalitetsverktyg och genomförde en extern kvalitetsgranskning senast i november 2018.

Här arbetar engagerade pedagoger som brinner för barnens undervisning utomhus och inomhus. Vill du vara en del i vår verksamhet så sök tjänsten till vår förskola!

ARBETSUPPGIFTER
Som förskollärare arbetar du med att
- ansvara för planering, uppföljning och utvärdering av den pedagogiska verksamheten utifrån förskolans läroplan
- tillsammans med arbetslaget genomföra pedagogisk verksamhet för barn i åldersgruppen 1-5 år
- arbeta med pedagogisk dokumentation och reflektion.

Hos oss är du en del av ett arbetslag som stödjer varandra i alla situationer, oavsett var på förskolan man jobbar. Här ser vi alla barn som allas barn och samarbetar över avdelningarna. Det bidrar till att barnen blir trygga med de flesta pedagogerna. Det är en styrka hos oss som vi är väldigt stolta över.

Vi jobbar systematiskt och målmedvetet för att skapa en gemensam samsyn kring vårt uppdrag enligt läroplan och skollag. Här är det kollegiala lärande väldigt viktigt och vi delar gärna med oss av våra idéer och tankar till varandra.

Vi jobbar i dokumentationsverktyget Unikum där vi systematiskt dokumenterar och ger vårdnadshavarna möjlighet till delaktighet och inflytande, både på individ- och gruppnivå. Här har du möjlighet att utvecklas och växa i rollen som förskollärare. Vi erbjuder bland annat en utbildad mentor för nyexaminerade förskollärare. Vi är också en av de första kommunerna i Sverige som erbjuder förskollärare att bli förstelärare.

Välkommen att växa med oss!

KVALIFIKATIONER
Legitimerad förskollärare.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.

I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.

Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.

Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: http://www.hudiksvall.se/jobbahososs

I och med att du ansöker om denna tjänst lämnar du också ditt samtycke till att Hudiksvalls kommun behandlar dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter: https://www.hudiksvall.se/Ovrigt/Om-personuppgifter.html
Observera att vi endast tar emot ansökningar via http://www.offentligajobb.se.

Detta är en jobbannons med titeln "Förskollärare till Sandvalla förskola" hos företaget Hudiksvalls kommun och publicerades på workey.se den 4 september 2020 klockan 00:00.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey