Kretslopp och vatten är till för göteborgarna. Vi ansvarar för att några av Göteborgs viktigaste samhällstjänster fungerar, alla dygnets timmar, hela året runt. Genom arbetet med avfall, vatten och avlopp bidrar Kretslopp och vatten till att skapa ett kretsloppssamhälle och göra det lättare för göteborgarna att leva hållbart. Vår vision är "Vi gör det lätt att leva hållbart" och vårt jobb är viktigt på riktigt.

Idag växer Göteborg som aldrig förr. Vi arbetar med att säkra dricksvattenförsörjningen till den växande staden genom att bland annat bygga och underhålla staden under marken där vi har ett långsiktigt och hållbart perspektiv på minst 100 år framåt i tiden. Vi arbetar även med att se till att det avfall som staden genererar samlas in och behandlas på rätt sätt. Vi påverkar och planerar för byggandet av ett Göteborg som ska klara morgondagens klimatutmaningar. Exempel på detta är vårt arbete med hanteringen av skyfall och dagvatten men även arbetet med att påverka göteborgarens medvetenhet och beteende kring avfall.

Vi är en taxefinansierad förvaltning med stor fackkunskap med cirka 500 anställda. Inom organisationen har vi kompetens för att lösa vårt uppdrag - både när vi planerar och utför arbetet. Under våren 2020 har vi flyttat in i nybyggda lokaler vid Alelyckans vattenverk. Här kommer vi vidareutveckla staden för framtiden och våra samarbeten med andra aktörer under många år framöver.

Delar du vår vision och vill veta mer om oss? Besök gärna vår hemsida http://www.goteborg.se/kretsloppochvatten och följ oss på Facebook eller Linkedin.

ARBETSUPPGIFTER
Är stadsutveckling och långsiktig VA-planering din passion? Då har du hittat rätt! Göteborg står mitt i sitt största utvecklingssprång i modern tid och vi är nu i startgroparna för att identifiera vilka behov som stadsutvecklingen kommer ställa på vår framtida VA-anläggning. För att kunna arbeta med frågan så stärker Kretslopp och vatten nu sin roll i den strategiska stadsplaneringen genom att tillsätta en ny tjänst med fokus på strategisk stadsplanering inom VA, dagvatten och skyfall.

På avdelningen Stadsutveckling arbetar vi med att skapa förutsättningar för VA och avfallshantering i stadsplaneringen, genomföra VA- och avfallslösningar i utbyggnaden av staden, samordna och driva dagvatten- och skyfallsfrågorna i staden samt utveckla framtida avfallslösningar. På enheten Stadsplanering har vi fokus på att skapa förutsättningar för VA och avfallshantering när staden växer. På enheten är vi 14 personer som medverkar i stadens fysiska planering, både på strategisk nivå och i detaljplaneskedet, genom att bidra med vår sakkompetens inom VA och avfall samt dagvatten och skyfall.

I rollen som projektledare med inriktning på strategiska skeden på enheten stadsplanering får du ett unikt och mångsidigt uppdrag där du är delaktig i stadens strategiska planering med fokus på VA. Du kommer representera förvaltningen i arbetsgrupper i staden kopplade till strategisk stadsplanering så som översiktsplan, strategisk utbyggnadsplanering, fördjupade översiktsplaner och tidiga utredningsskeden inom Älvstadenorganisationen. Inom förvaltningen kommer du ha en central roll i arbetet med våra långsiktiga planer där du kommer ansvara för att bidra med hur stadsutvecklingen påverkar vår VA-anläggning och ta fram förslag på långsiktiga utbyggnadsstrategier för att möta stadsutvecklingens behov.
Eftersom det här är en ny tjänst på förvaltningen så ingår det i rollen att medverka till att den utvecklas på ett sätt så att den tillför bästa nytta för förvaltningen och staden ihop med chef och kollegor.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med högskoleutbildning eller civilingenjörsexamen inom samhällsbyggnadsområdet eller utbildning och erfarenhet som bedöms likvärdig. Det är meriterade med utbildning inom kommunal VA-teknik, VA-lagstiftning och planeringsprocessen för fysisk planering.

Vi söker dig med minst tio års erfarenhet i rollen som projektledare eller uppdragsledare inom VA-området. Du har erfarenhet av VA-planering i planprocessen, till exempel genom framtagande av VA-utredningar.
Det är meriterande om du även har erfarenhet från tidiga planeringsskeden så som framtagande av VA-planer, VA-utbyggnadsplaner, Dagvattenpolicy eller andra liknande strategiska dokument. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat med översiktsplanering.

Som person är du driven och tar initiativ och ansvar för att få arbetet att gå framåt, vilket är en viktig egenskap för att kunna tydliggöra den nya rollen och för att trivas i samarbetsforum i staden där du ofta ensam representerar förvaltningen. Du har förmågan att kunna lyfta blicken och ha helhetssyn då det i samarbetet i staden är viktigt förstå sin egen verksamhet men också kunna sätta den i ett sammanhang med övriga delar i staden. Du är strategisk och tänker långsiktigt med ett brett perspektiv för att förena operativa planer med organisationens mål.

Det är också meriterande om du är kommunikativ och har förmågan att delge information på ett tydligt och effektivt sätt samt att du är strukturerad genom att du arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt för att nå uppsatta mål.

Tjänsten är säkerhetsklassad nivå 3 och förutsätter godkänd registerkontroll från Säpo.

ÖVRIGT
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Detta är en jobbannons med titeln "Projektledare strategisk stadsplanering VA" hos företaget Göteborgs kommun och publicerades på workey.se den 15 oktober 2021 klockan 00:00.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey