vid Stockholms Resilienscentrum. Sista ansökningsdag: 2021-11-05.

Stockholms Resilienscentrum (SRC) är en internationellt ledande centrumbildning vid Stockholms universitet som arbetar med tvärvetenskaplig forskning, undervisning och samverkan om resiliens och hållbar utveckling.

Projektbeskrivning
Vi söker en entusiastisk och engagerad doktorand inom forskningsprojektet Den marina bioteknikindustrin och en rättvis förvaltning av marina genetiska resurser. Projektet är finansierat av Ett Forskningsråd för Hållbar Utveckling (Formas) under ledning av Dr Robert Blasiak vid Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet att antas till utbildning i vetenskap om hållbar utveckling krävs, att den sökande har sammantaget minst 30 hp eller motsvarande på avancerad nivå inom naturvetenskap, samt utfört ett examensarbete om minst 30 hp på avancerad nivå inom relevant ämne. Eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. De bedömningsgrunder som tillämpas vid urvalet är:

• Relevant kunskap för forskningsuppgifterna.
• Dokumenterad analytisk förmåga genom, t ex vetenskaplig rapport, uppsats eller examensarbete.
• Kunskap i vetenskapsteori och metodik.
• Erfarenhet av dataanalys.
• Kunskap i organisering och statistisk analys av stora datamängder ses som särskilt meriterande.
• Programmeringskunskaper (t ex R, Python).
• Ett intresse av tvärvetenskapligt samarbete.
• Sökandens personliga referenser.
• Engelska – mycket goda kunskaper i skrift och tal.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: http://www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Frågor om projektet besvaras av handledare docent Magnus Nyström, [email protected]  tfn 073-707 88 76.

Ytterligare information och upplysningar om anställningen lämnas av professor Garry Peterson, tfn 073-707 85 92 alt. 08-674 77 42, [email protected].

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, [email protected], Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, [email protected], [email protected] (SEKO), samt doktorandrepresentant, [email protected]​​.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats http://www.su.se/jobb, under Doktorandplatser.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Detta är en jobbannons med titeln "Doktorand i vetenskap om hållbar utveckling" hos företaget Stockholms Universitet och publicerades på workey.se den 15 oktober 2021 klockan 00:00.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey