Avdelningen gata, park, natur

Har du ett intresse för och erfarenhet av hållbart samhällsbyggande och vill bidra till att skapa och utveckla miljöer så Uppsala upplevs som tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i? Då kan rollen som stadsträdgårdsmästare kanske vara nästa jobb för dig!

Uppsala kommun leder arbetet med stadsutveckling med nya stadsdelar, stationsområden, spårväg och snabbcykelleder, nya evenemangsarenor och samhällsservice. Just nu arbetar vi bl.a. med projekt i Gottsunda, Ulleråker, sydöstra stadsdelarna mm, som är stora stadsutvecklingsprojekt med hållbarhet i fokus. Uppsalas satsningar inom stadsutveckling, tillväxt och hållbarhet gör att staden har fått utmärkelser som globala klimatstad, Sveriges bästa cykelstad och Sveriges bästa stadskommun att leva och bo i.

Inom stadsbyggnadsförvaltningen har en mängd kompetenser samlats för att leda samhällsbyggandet och stadsutvecklingen i Uppsala. Förvaltningen består av cirka 600 medarbetare som arbetar i gränsöverskridande processer. Vi arbetar digitalt och aktivitetsbaserat och kommer i slutet av året att flytta in i kommunens nya stadshus med bästa pendlarläge precis intill resecentrum i Uppsala.

Vi söker nu en stadsträdgårdsmästare till avdelningen gata, park, natur. Avdelningen arbetar främst på uppdrag av gatu- och samhällsmiljönämnden och ansvarar för byggande, drift och underhåll av kommunens gator, parker och naturområden.

Ditt uppdrag
Som stadsträdgårdsmästare har du ett förvaltningsövergripande ansvar för de gröna frågorna med inriktning mot trygghet och folkhälsa i kommunens stadsutveckling. I din roll verkar du genom de projekt och grunduppdrag som genomförs inom stadsbyggnadsförvaltningen och har ett nära samarbete med kommunens stadsarkitekt. Du har ett övergripande strategiskt ansvar för gestaltning och de gröna värdena i kommunens offentliga miljö. I rollen ingår ett förvaltningsövergripande ansvar för politikens fokusområde trygghet - Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i. Du kommer att delta på förvaltningens styrgrupper och bidra med kunskap inom ditt sakområde.

I rollen som stadsträdgårdsmästare arbetar du på en strategisk nivå för tillgång till gröna ytor i alla delar av staden för social- och ekologisk hållbarhet. Du har ansvar för den övergripande samordningen av grönstrukturfrågorna inom förvaltningen samt med berörda kommunala bolag och övriga aktörer. Du har även ett strategiskt ansvar för folkhälsa och trygghet och säkerställer att frågorna beaktas i stadbyggnadsprocessen. I din roll har du många kontaktytor både internt inom kommunen och externt med olika aktörer.

Din bakgrund
Vi söker dig som är landskapsarkitekt eller har annan relevant högskoleutbildning. Du har erfarenhet från arbete med utredningar, planer och gröna värden i stadsbyggnadsprojekt och har god gestaltningsförmåga. Du har även erfarenhet av ledarskap och strategiskt arbete med stadsutveckling. Rollen kräver att du är van att presentera analyser, rapporter o dyl i olika sammanhang. Det är meriterande om du även har erfarenhet av strategiskt arbete med folkhälsa och trygghetsfrågor i stadsbyggnadsprojekt.

Som person har du en god ledarskapsförmåga och tar ansvar och driver ditt arbete framåt för att nå resultat. Du är strategisk, tänker övergripande och kan se de långsiktiga konsekvenserna av dina beslut och är även tydlig och säkerställer att dina budskap når fram på rätt sätt. Vi ser också att du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Annila Bexelius, avdelningschef, 018-727 17 93

Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av Helena Persson Brage, HR-specialist, 018-727 67 05

Fackliga företrädare:
Vision, Tommy Törnberg, 018-727 17 44
Saco, Sampo Hinnemo, 018-727 40 58

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
På stadsbyggnadsförvaltningen arbetar vi med helheten i utvecklingen av vår stad och landsbygd utifrån våra respektive expertområden – allt i en anda av ständig förbättring och utveckling där vi som medarbetare tar en aktiv roll. Gemensamt planerar, bygger och underhåller vi Uppsala kommun för en hållbar och god framtid för alla som bor och verkar här. Vårt mål är att Uppsala ska vara en kommun som fler nya invånare och företag vill vara en del av. Välkommen till oss!

Mer information om Uppsala kommun och stadsbyggnadsförvaltningen hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Detta är en jobbannons med titeln "Stadsträdgårdsmästare" hos företaget Uppsala kommun och publicerades på workey.se den 15 oktober 2021 klockan 00:00.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey