Socialförvaltningen arbetar utifrån ett helhetsperspektiv på medborgarnas behov och har därför en sammanhållen socialförvaltning som arbetar med socialtjänstens hela uppdrag, under mottot "Vi stödjer ett självständigt liv. Vi arbetar målinriktat för att skapa en organisation med hög kompetens och kvalitet. En organisation med brukarmedverkan där individens behov sätts i centrum.

Funktionshinderomsorgen är organiserad i fyra delar där personlig assistans är en del.

Personlig assistans är en insats som utformas för att passa den enskilda individen. Den som har insatsen personlig assistans har stora funktionsnedsättningar och behöver hjälp med sina grundläggande behov, såsom andning, personlig hygien, att äta och att kommunicera med andra.

Arbetsplatsen är belägen i en kransort i Nässjö kommun.

ARBETSUPPGIFTER
Uppdraget som stödpedagog innefattar att utifrån den enskildes individuella behov och förutsättningar skapa möjlighet att leva som andra i samhället genom delaktighet, självständighet och normalisering. Stödpedagogen ska stödja, vägleda och motivera den enskilde i det dagliga livet i syfte att bibehålla och utveckla dennes förmågor.

Målet med uppdraget är att stärka den enskildes tilltro till sin egen förmåga, så att förutsättningar skapas för utveckling, samt trygghet och struktur i vardagen.

Uppdraget styrs främst av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Socialtjänstlagen (SoL), Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, kommunala styrdokument samt den enskildes genomförandeplan.

I uppdraget ingår att bidra till sin egen, gruppens och verksamhetens utveckling.

Som stödpedagog har du till uppdrag att i arbetsgruppen driva arbetet med pedagogiska metoder.

KVALIFIKATIONER
Lämplig eftergymnasialutbildning omfattande minst ett års heltidsstudier inom yrkeshögskola exempelvis stödpedagog eller specialistundersköterska inom psykiatri (200 yh).

Erfarenhet inom arbetsområdet är ett krav. Att kompetensen som erhållits via YH-utbildningen har omsatts i arbete och gärna med fördel mot målgrupp funktionshindrade. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med person med autism.

Som person har du god förmåga att ta initiativ samt samarbeta. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger sig för att leverera lösningar.

ÖVRIGT
För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen.

Inför rekryteringsarbetet har Nässjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.

Detta är en jobbannons med titeln "Stödpedagog till person med insatsen personlig assistans" hos företaget Nässjö kommun och publicerades på workey.se den 15 oktober 2021 klockan 00:00.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey