• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för strategisk planering och ärendeberedning, regional utveckling, koncernstyrning, internt stöd och service till regionens övriga förvaltningar samt kultur och fritidsverksamhet. Våra cirka 700 medarbetare månar om kvalitet och effektivitet.

Nu söker vi en ny ekonomidirektör.

ARBETSUPPGIFTER
Uppdraget utgår från regionens vision och politiska mål. Ekonomidirektören är direkt underställd regiondirektören och ingår i koncernledningen och dennes stab. I uppdraget som ekonomidirektör ansvarar du för och driver den strategiska utvecklingen av ekonomistyrningen, samtidigt som du stödjer regiondirektören och regionstyrelsen i övergripande ekonomifrågor. Utgångspunkten är ett Region Gotland, med en enhetlig och utvecklad ekonomistyrningsprocess.

Ekonomiavdelningens uppdrag är att stödja regionstyrelsen och regiondirektören samt regionens förvaltningar inom området koncernstyrning med tyngdpunkt på ekonomistyrning och inköp. Uppdraget omfattar att leda, styra, analysera och samordna områdena ekonomi, styrning och upphandling. I uppdraget ingår att strategiskt planera, initiera och genomföra utvecklingsinsatser, ge stöd och utbildning, följa upp och analysera utvecklingen samt ge service inom det ekonomiadministrativa området.

Exempel på arbetsuppgifter:

•Driva och leda utvecklingen av ekonomistyrningsprocessen för hela Regionen.
•Säkerställa ett effektivt resursnyttjande, utveckla nya arbetssätt både inom ekonomiavdelningen och i hela ekonomistyrningsprocessen.
•Säkerställa att samverkan med och mellan ekonomichefer, strateger, medarbetare och externa samarbetspartners fungerar effektivt.
•Utveckla samverkan med övriga kompetensområden som t.ex. HR om kompetensförsörjningen fortsatt utveckla fokus på att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla kompetens för en effektiv verksamhet.

Som ekonomidirektör är du en förebild som ledare och arbetar i enlighet med Regionens ledarstrategi som baseras på tillitsbaserat ledarskap.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har minst fem års dokumenterat god erfarenhet av att leda och utveckla en ekonomifunktion i stor och komplex verksamhet. Du har mångårig erfarenhet som chef. För att lyckas i uppdraget har du erfarenhet av att driva förändringsarbete på strategisk nivå. Vi ser det som meriterande om du har arbetat i politiskt styrd verksamhet.

Du har akademisk utbildning inom ekonomi. I rollen som Ekonomidirektör kommer du att ha ett stort antal kontakter internt i organisationen men även externt. Det är av största vikt att ditt ledarskap präglas av stabilitet, integritet samt helhetssyn. Du inger förtroende samt bygger relationer genom öppen kommunikation och ett tillitsfullt ledarskap. Vidare visar du på en god förmåga att omsätta politiska mål till såväl strategiska som övergripande operativa planer. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. För att långsiktigt trivas i uppdraget tror vi att du har ett genuint engagemang för omvärldsbevakning i relevanta frågor. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Som ekonomidirektör på Region Gotland får du ett unikt och ett extra brett ansvar för ekonomistyrningsprocessen eftersom vi ansvarar både för det regionala uppdraget och det kommunala uppdraget. Du kommer att arbeta med och möta engagerade, drivna och kompetenta medarbetare samt få möjligheten att bo och verka på Sveriges vackraste plats-Gotland.

INTRESSEANMÄLAN
I denna rekrytering samarbetar vi med SOURCE. För en inledande konfidentiell dialog kring tjänsten, välkommen att kontakta Jonna Ramm-Schmidt, 070-864 13 34 eller Erik Asp 0733-52 34 81. Din ansökan ska ha inkommit till SOURCE senast den 9 augusti.

Detta är en jobbannons med titeln "Ekonomidirektör" hos företaget Region gotland och publicerades på workey.se den 18 juni 2020 klockan 08:45.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey