• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Skolan är liten, här finns knappt 70 elever men aldrig samtidigt. På skolan finns pedagoger som arbetar i team tillsammans med verksamhetschef, koordinator, kurator, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog, elevcoach, praktiksamordnare och skolsköterska. Varje elev är knuten till en mentor som ses minst en gång per vecka för att planera elevens arbete. Mentor har också kontakt med elevens vårdnadshavare kontinuerligt fram tills eleven fyller 18 år. KF ska vara en trygg skola där eleven tränas i social samvaro, blir trygg i sig själv och får en positiv upplevelse av att lära och lyckas. En elev ska vara redo att läsa ett nationellt gymnasieprogram, gå vidare till vuxenutbildning eller arbete inom två år. Skolan ligger centralt i Norrköping på Västgötegatan i fina lokaler.

Varje år lämnar cirka 20 % av Norrköpings niondeklassare grundskolan utan att vara behöriga till gymnasiet.

I siffror innebär det att runt 300 ungdomar per år löper en allvarlig risk att redan i unga år hamna i utanförskap, en majoritet av dessa ungdomar saknar ett eller flera betyg.
KF startade hösten 2014. Varje år tar vi emot runt 65 elever som lämnat grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Vår målsättning är att samtliga inom en 1-2 års period ska vara behöriga till ett nationellt program på gymnasiet eller vara förberedda för att gå vidare till vuxenstudier eller ut i arbetslivet. Det kräver en skola med tydlig struktur och engagerade pedagoger som utmanar varje elev utifrån elevens egna förutsättningar. Nu söker vi efter en elevcoach/mentor som tillsammans med oss vill vara en del i detta uppdrag.

Vad erbjuder vi?
- Att du får arbeta på en liten arbetsplats med engagerade medarbetare där vi känner varje elev
- En skola där vi i vårt arbete har bemötande, trygghet och ömsesidig respekt som bas
- ett nätverk med våra systerskolor

Arbetsuppgifter
Alla förekommande arbetsuppgifter så som mentors- och utvecklingssamtal, coaching i klassrummet tillsammans med undervisande pedagog och då är du in första hand inriktad på elever som är i störst behov av extra stöd men är också en tillgång som extra vuxen i klassrummet. 

Samverkan med elevens nätverk och övrig personal på skolan syftande till att nå den bästa individuella utvecklingen för varje elev. Du håller kontakt med vårdnadshavare när eleven är under 18 år.  I de fall det finns behov så har du kontakt med BUP eller socialtjänst.

Du ansvarar för att hålla utvecklingssamtal minst en gång per termin, följa upp åtgärdsprogram och ansvarar för att det finns en aktuell studieplan. Det är också mentor som har kontakt med vårdnadshavare när eleven är under 18 år. I de fall det finns behov av kontakt med övrigt nätverk kring eleven t ex BUP eller socialtjänst är det också ett mentorsuppdrag. 

På rasterna är du i stor utsträckning bland eleverna. 

Utbildning/Erfarenhet/Kompetenskrav
- Vi ser gärna att du har ett antal års erfarenhet av arbete med ungdomar och helst i åldrarna 16-20 år.
- Det är meriterande om du har utbildning som socionom eller socialpedagog. 
- Erfarenhet av att arbeta med barn med särskilda behov är meriterande.
- Erfarenhet av att arbeta på både grundskola och gymnasium är meriterande men inget krav
- Det är meriterande om du har en pedagogisk bakgrund från skolan och kan tänka dig att ibland undervisa inom ett eller flera ämnen.

Och det allra viktigaste är att du:

Har vilja och rätt attityd att ta till dig de utmaningar som detta uppdrag innebär vilket innebär följande:

Ett personligt engagemang och förmåga att möta ungdomar efter deras (olika) förutsättningar är ett måste. Du skall ha en hög förmåga att samarbeta med andra då helhetssyn är en avgörande faktor för elevens utveckling. Du skall ha en god förmåga att kommunicera med elever, föräldrar och kollegor. 

Du skall ”brinna” för att utveckla elever.

Du bör ha en god förmåga att ta initiativ då ingen dag är den andra lik och det kräver du själv skapar möjligheter.

Övriga villkor
Vi har kollektivavtal och tillämpar semestertjänst men företrädesvis uppehållstjänst
Omfattningen av tjänsten är heltid.
Eftersom vi arbetar för en jämn könsfördelning ser vi gärna manliga sökanden till den här tjänsten.

Ansökan
Vid frågor kontakta i 1:a hand vår verksamhetschef för KF-utbildning som också kommer vara din närmaste chef:

Marianne Eklind, mailto:[email protected] , 0727-271326.

OBS: i och med att det är semestertider så ser vi helst att du kontaktar oss via e-post.

Fria Läroverken har sju gymnasieskolor i Kalmar, Karlshamn, Karlstad, Linköping, Malmö, Norrköping och Ystad. Våra gymnasier förenas av en gemensam vision att vara ”Sveriges bästa gymnasieskola för att kombinera ambitiösa studier med idrott” Vi brinner för att locka fram det bästa ur varje elev, och vi har en tydlig syn på hur det ska gå till. Vi erbjuder trygghet och studiero, och lägger stort fokus på idrott och träning eftersom vi är övertygade om att det är oerhört viktigt för att göra studierna framgångsrika.

Inom koncernen finns även grundskolorna Nordic International School i Karlstad, Norrköping, Trollhättan och Kalmar och i Växjö driver vi Kronoberg skola. Utöver det har vi även en resursskola, KF-utbildning i Norrköping.

För Kronoberg skola så är visionen att erbjuda ” En verksamhet som präglas av höga akademiska ambitioner och tydliga ordningsregler”.

Vi är idag totalt ca 2 800 elever och 380 medarbetare. Vi fokuserar alltid på kvalitet. Vi är nämligen övertygade om att det inte finns några genvägar för skolor som vill bli uppskattade och framgångsrika; det är kvaliteten på undervisningen som är nyckeln till ett framgångsrikt lärande för våra elever.

OBS: Vi har avtal med leverantörer av annonser och undanber oss ytterligare kontakter vänligen men bestämt.

Detta är en jobbannons med titeln "Elevcoach/mentor!" hos företaget Fria Läroverken i Sverige AB och publicerades på workey.se den 24 juni 2020 klockan 15:31.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey