Linköpings universitet ledigförklarar två anställningar som doktorander inom språk och kultur.

Dina arbetsuppgifter
Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och ditt forskningsprojekt. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Den ena anställningen ska vara med språk-/interaktionsanalytisk inriktning och den andra ska vara med litteratur-/medieanalytisk inriktning.

Anställningen är knuten till forskningsmiljön Språk och kultur, en mötesplats för språk- och litteraturvetenskaplig forskning, som förenas av intresset för samspelet mellan språk och kultur i vardagliga, litterära, mediala, konstnärliga och professionella kontexter (läs gärna mer: https://liu.se/forskning/forskningsmiljon-sprak-och-kultur).

Behörighet och bedömningsgrunder
Du har avlagt examen på avancerad nivå eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
120 högskolepoäng, eller motsvarande, ska vara i något ämne av central betydelse för forskningsmiljön Språk och kultur. Vidare ska du behärska engelska samt gärna även andra språk väl.

De sökande kommer att bedömas utifrån förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen, i första hand såsom detta visats i inlämnade underlag. Vid urvalet beaktas studieresultat som visar kreativitet, personlig mognad, förmåga till självständigt omdöme och kritisk analys samt speciella kunskaper och erfarenheter hos den sökande, till exempel yrkesverksamhet, som kan vara av betydelse för att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

Lika villkor
Flertalet av våra doktorander inom Språk och kultur är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

För mer information om anställningen:
https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=17118&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Detta är en jobbannons med titeln "Doktorand inom språk och kultur vid Linköpings universitet" hos företaget Linköpings Universitet och publicerades på workey.se den 15 september 2021 klockan 16:51.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey