• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Doktorand – Mjölkproduktion med ko och kalv tillsammans
Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV) bedriver grundläggande och tillämpad forskning om fodermedel, djurens ämnesomsättning samt om inhysning och skötsel. Målet är att skapa en uthållig och lönsam produktion med god djuromsorg som ger livsmedel med hög kvalitet. Vår forskning avser såväl lantbrukets produktionsdjur som sport- och sällskapsdjur. HUV erbjuder en inspirerande forskningsmiljö där vi studerar metaboliska processer, näringsutnyttjande och skötsel hos djur i olika produktionssystem.

Se fullständig annons på http://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/lediga-tjanster/

Projekt - Djurvälfärd, hållbarhet och lönsamhet i mjölkproduktion med ko och kalv tillsammans
Mejerinäringen är en viktig leverantör till det svenska livsmedelssystemet och är en av de branscher som har relativt hög självförsörjningsgrad. Det finns ett stort intresse bland konsumenter och lantbrukare för mjölkkors och kalvars välfärd. Ett exempel på det är ett ökande intresse för att hålla kor och kalvar tillsammans under perioden då kalvarna dricker mjölk. I ett pågående projekt vid HUV, testas effekter av ett sådant system på kort och lång sikt. Projektet går nu över i en fas då kvigkalvar som hållits tillsammans med korna har blivit vuxna och påbörjar sin första egna laktation. I projektet ska det nu göras utvärdering av effekter på välfärd, lönsamhet och hållbarhet under hela livscykeln, där viktiga aspekter är aktivitet, foderintag, mjölkmängd, fertilitet och hälsa.

Arbetsuppgifter
En betydande del av arbetstiden kommer vara förlagd till SLU:s infrastruktur Lövsta lantbruksforskning, för praktiskt arbete i försök. Den som erhåller tjänsten kommer arbeta med att sammanställa och bearbeta stora data från olika sensorsystem - sensorer som sitter på djuren, information från grindar, fodertråg och mjölkningsrobotar - för att studera effekter på nettoleverans av livsmedel, lönsamhet och hållbarhet i ett brett perspektiv. Data från sensorer kan också komma att kompletteras med direktobservationer av djurens beteende och analys av videofilmer. I arbetsuppgifterna ingår även att presentera resultat såväl skriftligt som muntligt, samverka med omgivande samhälle och delta i undervisning på grundläggande och avancerad nivå.   

Kvalifikationer
För att erhålla doktorandtjänsten krävs en högskoleexamen om minst 240 högskolepoäng. Vi söker en motiverad kandidat med en examen i husdjursvetenskap, veterinärmedicin eller motsvarande. Erfarenhet av att arbeta med sensordata och av praktiskt arbete med mjölkkor och kalvar är ett krav. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av databearbetning, företrädelsevis sensordata. Goda kunskaper i statistik och erfarenhet av statistikprogrammet SAS eller R samt arbetslivs- eller forskningserfarenhet från system där mjölkkor och kalvar hålls tillsammans är meriterande. Genomförande av projektet kräver god förmåga att kunna arbeta både självständigt och att du måste ha god samarbetsförmåga. Vidare bör du klara av perioder med hög arbetsbelastning samt ha goda kunskaper i såväl skriven som talad engelska. Det är även meriterande om du har körkort (klass B).

Stor vikt i bedömningen kommer att läggas vid kandidatens personliga egenskaper och intresseområde.

Tillträde:
Snarast

Placering: 
Uppsala           

Försörjningsform: 
Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2021-10-05.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på http://www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

http://www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Detta är en jobbannons med titeln "Doktorandtjänst inom husdjursvetenskap" hos företaget Sveriges Lantbruksuniversitet och publicerades på workey.se den 15 september 2021 klockan 12:26.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey