• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Institutionen för växtskyddsbiologi
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), institutionen för växtskyddsbiologi, utlyser en doktorandtjänst inom kemisk ekologi. Doktoranden kommer att studera mekanismen genom vilken malariavektorer väljer värdväxter för att få socker som de behöver för överlevnad och reproduktion, och hur detta beteende påverkas av interaktionen med malariaparasiter. 

Forskargruppen inom sjukdomsvektorer vid institutionen för växtskyddsbiologi bedriver och främjar grundforskning om sjukdomsvektors kemiska ekologi i enlighet med samhällets behov, nationellt och internationellt, och tillämpar denna kunskap för att utveckla nya övervaknings- och kontrollverktyg som kan användas inom det integrerade ramverket för vektorhantering. Vårt tvärvetenskapliga tillvägagångssätt, för att studera hur lukt- och smakmedierade beteenden hos sjukdomsvektorer moduleras av externa kemosensoriska signaler och interna fysiologiska tillstånd, riktar sig mot att identifiera nya sätt för att minska värd-vektorinteraktioner.

Nyttjande av blommande växter för malariabekämpning
Arbetsuppgifter:
Den globala spridningen av vektorburna sjukdomar, inklusive malaria, utgör fortsatt ett hot mot världshälsan, och ökar behovet av utveckling av nya strategier för att bekämpa dessa insekter. Kunskap om den vektorernas ekologi kan utnyttjas i detta avseende. Även om nektar påvisats vara viktig för malariavektorer har vi begränsad förståelse för hur myggor väljer dessa resurser och hur växternas naturliga mångfald påverkar myggornas kompetens att sprida malariaparasiter. Syftet med denna studie är att identifiera de mekanismer med vilka malariamyggor väljer värdväxter för att erhålla socker som behövs för deras överlevnad och reproduktion, och hur detta beteende påverkas av interaktionen med malariaparasiter, och sekundära metaboliter som finns i nektar. Betydande tid i projektet kommer att tillbringas vid Institut de Recherche en Science de la Santé (IRSS) i Bobo-Dioulasso, Burkina Faso.

Kvalifikationer:
Kandidaten ska ha en MSc i ett biologirelaterat område. Erfarenhet av fältarbete under utmanande förhållanden och beteendeanalys av insekter är ett krav. Dessutom är erfarenhet av kemiska eller molekylära analyser och myggforskning en viktig tillgång. Den sökande ska vara flytande i talad och skriftlig engelska och versal i franska och ha utmärkta kommunikationskunskaper. Kandidaten bör trivas med att arbeta i en gruppmiljö, samt visa en gedigen förmåga att arbeta självständigt för att främja vår forskning.

Placering:           
Alnarp, Sverige

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:
1 januari 2022

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2021-09-30

Ansökan måste innehålla: (1) Ansökningsblankett (https://internt.slu.se/globalassets/mw/utb/forskarutbildningdocent/blanketter-ny/application_phdeducation_applicant.pdf), (2) CV, (3) beskrivning av forskningserfarenhet, (4) uttalande om vetenskapliga intressen, samt (5) kontaktinformation till två referenspersoner.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på http://www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

http://www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Detta är en jobbannons med titeln "Doktorandtjänst inom kemisk ekologi" hos företaget Sveriges Lantbruksuniversitet och publicerades på workey.se den 9 september 2021 klockan 11:23.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey