• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

För dig som är utbildad specialpedagog och har mångårig erfarenhet av arbete med barn och unga med särskilda behov finns nu en möjlighet att söka ett spännande och utvecklande arbete där du kommer hjälpa ungdomar med olika inlärningssvårigheter att utvecklas och nå sin fulla kapacitet. Tjänsten är nyinrättad vilket innebär att du kommer ha stora möjligheter att tillsammans med personal och ledning utforma den på ett sätt som passar både dig och verksamheten.

Som specialpedagog på Slättelynga gård kommer du få en unik möjlighet att fokusera på ett fåtal ungdomars lärande och kunskapsutveckling. Du kommer vara den som ansvarar för och driver det pedagogiska arbetet framåt i samarbete med olika externa aktörer i främst Halmstads och Falkenbergs kommun. I förlängningen är vårt mål att bedriva egen skolverksamhet som riktar sig till de ungdomar som bor på vårt boende och i detta arbete kommer du ha en ledande roll.

Vi söker dig som är utbildad specialpedagog och har kunskap om hur olika neuropsykiatriska funktionsvariationer påverkar inlärningsförmågan och vilka hjälpmedel och metoder som är hjälpsamma för målgruppen vi arbetar med. Vi vill att du har erfarenhet från grund- och/eller gymnasieskolan då dessa är viktiga samarbetspartners för oss. Ömsesidig förståelse för och kunskap om varandras olika förutsättningar är viktigt liksom att du har förmåga att skapa förtroendefulla och konstruktiva relationer med andra aktörer.

Utöver att vara den som driver det pedagogiska arbetet framåt vilket inkluderar samarbete med privata och kommunala skolor samt att skapa strukturer och aktivt hjälpa till med hemstudier och läxläsning, kommer du även ha en roll som innebär att du vid ordinarie enhetschefs frånvaro är den som ansvarar för den dagliga driften av verksamheten. Du kommer även ha ansvar för en del administrativa uppgifter. Tjänsten innebär att du ingår i en beredskap som delas mellan olika enheter i koncernen.


Om arbetsplatsen

Slättelynga gård är ett litet familjärt boende som ligger mellan Falkenberg och Halmstad. Vi tar emot ungdomar i åldern 14 till 18 år. Vi har i dagsläget kapacitet att ta emot åtta ungdomar. De ungdomar som bor hos oss har oftast någon neuropsykiatrisk diagnos som inneburit att de haft svårigheter att klara sin skolgång, socialt samspel och andra färdigheter vilket lett till en social utsatt situation. Hos oss hjälper vi dem med tydliga strukturer, trygghet och en förutsägbar vardag. Vi arbetar mycket med motivation och för att skapa en fungerande skola och fritid. Idag arbetar fem behandlare på schema och en enhetschef på dagtid i verksamheten. Utöver detta har vi en deltidsanställd sjuksköterska och timvikarier.

Slättelynga gård är en del av Friab-koncernen vilket innebär att vi samtidigt som vi är en liten självständig enhet med korta beslutsvägar har ett väl fungerande administrativt stöd och tillgång till olika resurser och kompentenser på central nivå.


Krav

  • Legitimerad lärare med specialpedagogexamen.
  • Fem års arbetslivserfarenhet från pedagogiskt arbete.
  • God kännedom om neuropsykiatriska funktonsvariationer.
  • God kännedom om gällande lagstiftning för det aktuella verksamhetsområdet.

Arbetsuppgifter

  • Ombesörja att våra placerade ungdomars intressen när det gäller utbildning och lärande tillgodoses på bästa sätt.
  • Delta vid uppföljningsmöten relaterade till den placerade ungdomens skolgång.
  • Ansvara för kontakt och samarbete med externa aktörer inom grund- och gymnasieskolan.
  • Planera, strukturera och hjälpa till vid läxläsning och hemstudier på boendet.
  • Driva utvecklingen för konceptet ”boende och skola” med målsättningen att starta en friskola.

Om Friab

Friab grundades år 2001 och är idag ett omsorgsföretag med cirka 500 anställda. Med hög kompetens, stort engagemang och ett varmt bemötande arbetar vi för att skapa en positiv förändring med individen i fokus. Friab utgör en bredd av specialiserade verksamheter som tillsammans arbetar för att möta individens behov. Läs gärna mer om oss på http://www.friab.se

Detta är en jobbannons med titeln "Specialpedagog" hos företaget Friab individ & familj AB och publicerades på workey.se den 20 augusti 2021 klockan 16:49.

Hur du söker jobbet

Ansökan sker via e-post till [email protected]. Vänligen använd rubriken/referensen "Specialpedagog".

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey