• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?
Detta postdoc-projekt kommer att genomföras i Docent Pauliina Damdimopoulous forskningsgrupp vid avdelningen för obstetrik och gynekologi (OBGY) vid Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik.

Forskning och utbildning vid OBGY fokuserar på de många aspekterna av kvinnors reproduktiva hälsa inklusive äggstocksbiologi, endometriemottaglighet, fertilitetsbevarande, reproduktionstoxikologi, stamcellsbiologi, utvecklingsbiologi och fostermedicin.

Det aktuella projektet kommer att bidra direkt till två pågående projekt i gruppen: EU-projektet ERIN (Ethically Responsible Innovations in Reproductive Medicine) och Vetenskapsråd-projektet om äggstocksceller. Arbetet fokuserar på äggstocksåldring, reproduktiv åldrande och fertilitetsbevarande.

Din roll
Du kommer att studera effekterna av ålder, genetisk polymorfism och kemiska stressfaktorer på äggstocksåldring med hjälp av molekylär genomiska och biologiska verktyg. Specifikt kommer du att genomföra genotypning och transkriptomisk encellprofilering av humana äggstocksprover, utföra avancerade statistiska och bioinformatiska analyser, sammanfatta data för publicering och delta i gruppens gemensamma laboratorieuppgifter.

Vidare kommer du att delta aktivt i ERIN-kapacitetsuppbyggnad- och kunskapsspridningsaktiviteter med fokus på fertilitetsbevarande hos kvinnor, du kommer att hjälpa till med att ordna aktiviteter inom reproduktiv medicin och medicinsk etik och hjälpa till med projektkoordinering. Du kommer att hålla presentationer vid ERIN-möten och -evenemang, samarbeta med andra forskare nationellt och internationellt och delta i undervisningsaktiviteter. Du kommer att förbereda rapporter, manuskript, presentationer och upprätthålla kontakter med samarbetslaboratorierna.

Vem är du?
Vi letar efter en ambitiös forskare med dokumenterad erfarenhet av avancerade molekylärbiologiska metoder såsom transkriptomiska encellsanalyser, primära cellkulturer eller histologiska RNA / proteinuttrycksanalyser. Dessutom kan du självständigt genomföra bioinformatisk analys av transkriptomiska data. Du har också erfarenhet av samordning och ledning av projekt. Erfarenhet inom reproduktiv biologi och medicin, fertilitetsbevaring och äggstocksbiologi.

Forskningsmiljön är internationell och projektet innefattar ett tätt samarbete med flera andra forskargrupper och kliniker. Flytande talad och skriftlig engelska är därför en nödvändighet, liksom goda sociala färdigheter. Projektet kräver också noggrann dokumentation och kandidaten måste ha en detaljerad, noggrann och välorganiserad arbetsstil. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper vid bedömning.

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Även sökande som inte avlagt doktorsexamen vid ansökningstidens utgång kan söka under förutsättning att alla krav för fullgjord examen uppfylls innan (avsett) anställningsdatum. Detta ska styrkas av sökandes huvudhandledare, studierektor eller motsvarande.

Vad erbjuder vi?
En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering:Flemingsberg

https://ki.se/clintec/forskargrupp-pauliina-damdimopoulou

https://ki.se/clintec/enheten-for-obstetrik-och-gynekologi

Ansökan
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

- En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete (maximalt två sidor)
- En komplett publikationslista
- En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Varmt välkommen med din ansökan senast den 23 augusti 2021.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Detta är en jobbannons med titeln "Postdoktor i experimentell reproduktionsmedicin" hos företaget Karolinska Inst och publicerades på workey.se den 9 augusti 2021 klockan 14:27.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey