• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Cantera söker ambitiösa och drivna konsulter med mycket god teknisk kompetens och relevant utbildning. Vi tror att du trivs med att ställas inför nya utmaningar och att du förstår vikten av att sätta kunden i fokus.


Kalkylresursen skall i samarbete med program- och projektledning, samt projekteringsorganisation ta fram relevanta kalkylunderlag för genomförande av programmets omfattning. Exempel på leverabler är genomförandekalkyler, granskning av anbudsmaterial från entreprenör vid upphandling, framtagning av kalkyler inför finansiell budgetering och prognostisering, avvikelse analyser avseende mängder och pris, underlag i relation kalkylrisker och avvikelser, etc…

Kalkylresursen skall generellt bistå programmet med samtliga kalkylfrågor och säkerställa att övriga beslut inom programmet får rätt underlag avseende kalkyler.

Kalkylresursen kan komma att bistå andra funktioner inom programstyrningen såsom Ekonomi och planering.I uppdraget ingår:


- Att sammanställa upprättade kalkyler till en totalkalkyl.

- Att sammanställa ett granskningsmaterial och bereda utskick inom TF, samt sammanställa och analysera inkomna resultat.

- Att delta och agera sakkunnig vid möten enligt separat kallelse från beställaren.

- Att leda samordningsmöten med berörda intressenter inom TF.

- Att upprätta och sammanställa presentationsmaterial enligt TFs mallar.

- Att kvalitetssäkra upprättade kalkyler tillsammans med teknikansvariga.

- Att ansvara för uppföljning och kvalitetssäkring av kvalitetsfrågor som rör uppdraget.

- Att delta på erforderliga möten som beställaren kallar till.Mål

Målet med kalkylarbetet är att utifrån systemhandlingarna eller framtaget material:

1. Ta fram en uppdaterad investeringskalkyl för programmet med en säkerhet av +10%

2. Bistå med kravställning av entreprenad avseende kalkylfrågor

3. Bistå med granskning av anbud från entreprenad vid upphandling

4. Tillsammans med programorganisation, hitta och föreslå lämpliga besparingar i genomförandet

5. Tillsammans med program- och projektledning ta fram driftkostnadskalkyl


Målsättningen är att minska osäkerheter och få en mer korrekt bedömning av kostnader för genomförande av programmets omfattning.


Kompetenskrav


Civilingenjörexamen inom både infrastruktur och mätteknik.


Som kalkylator ansvarat för minst 5 st större komplexa kalkylprojekt i offentlig miljö med offentliga beställare


Minst 5 års erfarenhet från större anläggningsprojekt.


Dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat med ett eller flera projekt med följande tekniska krav: väg/broprojekt, depåer, tunnelbana, tunnelprojekt, Järnväg, spårväg.


Minst 2 års erfarenhet av offentliga förvaltningar


Minst 1 års arbetslivserfarenhet med kalkylarbete inom offentlig upphandling.


Minst 1 ars arbetslivserfarenhet av kalkylarbete inom följande områden: El/400v, KTL, Bana, mark, anläggning


Minst 3 ars arbetslivserfarenhet av kalkyl- och ekonomi arbete som avropar kompetens inom AB/ABT samt AMA.


Minst 1 års erfarenhet av kostnadsuppföljning som Controller


Över 10 års erfarenhet av kalkylarbete i diverse faser och typer av projekt.


Bör-krav (urvalskriterium)


Minst 1 års arbetslivserfarenhet som Kalkylator inom en Regional kollektivtrafikmyndighet är mycket meriterande.


Minst 1 års arbetslivserfarenhet som planerare med användning av planeringsverktyget Primavera är meriterande

Vid ansökan märk ansökan med Kalkylator


Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande och positionen kan bli tillsatt innan slutdatum.

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser

Detta är en jobbannons med titeln "Kalkylator" hos företaget Cantera IT-Partner AB och publicerades på workey.se den 24 juni 2020 klockan 09:06.

Hur du söker jobbet

Ansökan sker via e-post till [email protected]. Vänligen använd rubriken/referensen "Kalkylator".

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey