• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Vill du jobba på en plats med optimism och framåtanda? Där saker och ting händer och där du som medarbetare kan trivas och utvecklas? Då är Falkenbergs kommun något för dig.

Falkenberg är en stad på attraktiva västkusten som befinner sig i ständig utveckling. Vi bygger nya bostadsområden, utvecklar våra verksamheter och fler och fler väljer att flytta hit. Det finns också goda möjligheter att pendla till Falkenberg.

Att vara anställd hos oss innebär många möjligheter med chans att kunna växa och utvecklas oberoende av yrkesval. Vi vill skapa en hållbar framtid för vår miljö, våra medarbetare, för våra barn, ungdomar och gamla.

Vi tycker att Falkenbergs kommun som arbetsplats blir bättre av mångfald och söker därför människor med olika bakgrund och erfarenhet.

Vill du vara med och utveckla vår verksamhet?

ARBETSUPPGIFTER
Barn- och utbildningsförvaltningens enhet för kvalitet och utveckling söker matematikhandledare för klassrumsnära handledning i matematik i grundskolan. Tjänsten/tjänsterna är på 50-100% beroende på möjlighet att kombinera med befintligt uppdrag. Vi söker skickliga matematiklärare, alternativt speciallärare i matematik, med en omfattande didaktisk verktygslåda som kommer att få möjlighet till ett verksamhetsnära matematikutvecklingsuppdrag.

Uppdraget handlar om att utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och i en klassrumsnära praktik handleda kollegor i matematikdidaktik. Tanken är att stärka den lärarledda undervisningen i klassrummet baserat på ett formativt, inkluderande- och kollaborativt förhållningssätt.

Matematikhandledaren i klassrummet arbetar på uppdrag av barn- och utbildningsförvaltningen. Uppdraget på respektive skola utformas tillsammans med rektor och lärare på den aktuella skolan samt med ansvariga inom förvaltningen.

Matematikhandledaruppdraget kommer att utföras som tidsatta projekt. Baserat på resultatet av en nulägesanalys av skolans behov, kan insatsen ske enskilt eller tillsammans med annan matematikhandledare. Respektive uppdrag kommer att ha sin utgångspunkt i elevernas resultat och måluppfyllelse relaterat till den undervisning som eleverna möter. I uppdraget kan det också ingå att kombinera handledaruppdraget med att stödja det kollaborativa lärandet i matematik på skolan.

Vidare kommer uppdragsbeskrivningen ha tydligt fokus på målsättningen med matematikhandledarens insats. Kopplat till den övergripande uppdragsbeskrivningen kommer de lärare som får möjlighet till individuell handledning formulera konkreta, mätbara mål och delmål för sin personliga professionsutveckling. Effekten av insatsen ska kunna mätas och kommer efter avslutad insats följas upp mot given målsättning.

Matematikhandledarnas arbete leds, stöds och samordnas av KvUt, kvalitet- och utvecklingsenheten på barn och utbildningsförvaltningen.

KVALIFIKATIONER
Vi ser följande kvalifikationer hos dig som söker denna tjänst:

- Legitimerad lärare med behörighet att undervisa i matematik i grundskolan, gärna med någon form av påbyggnadsutbildning inom matematiken.

-Tydligt och inkluderande ledarskap i klassrummet
-Vana vid och/eller erfarenhet av att handleda kollegor utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt
-Drivs av att ständigt vidareutveckla undervisningen för högre måluppfyllelse
-Tar avstamp i att utvecklande av undervisning handlar om att pröva och ompröva
-Har visat prov på en väl utvecklad matematikundervisning där de elevgrupper som -undervisats visar på god progression och positiv lärandeidentitet.

-Har ett utpräglat relationellt förhållningssätt
-ha modet att stödja och utmana kollegor, arbetslag och rektor i syfte att förbättra undervisningens kvalitet och höja måluppfyllelsen.
- har god organisatorisk och strukturell förmåga samt förmåga att leda långsiktiga och hållbara processer.
- har goda ledaregenskaper och god samarbetsförmåga samt erfarenhet av att självständigt driva, planera och organisera ditt arbete.
- är initiativrik och har förmågan att kunna se när något kan förbättras i processer.
- har kompetens kring digitaliseringens möjligheter i barns- och elevers utveckling och lärande.
Erfarenhet krävs.

Intervjuer görs löpande så vänta inte med din ansökan.

ÖVRIGT
Inom våra verksamheter gäller lagen om registerkontroll (SFS 2000:873).
Ytterligare information ges i samband med eventuellt anställningserbjudande.

Legitimation ska bifogas i ansökan, alt behörighetsgivande examen som berättigar dig till en legitimation.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan befintlig personal.

I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer.

Detta är en jobbannons med titeln "Matematikhandledare i klassrummet" hos företaget Falkenbergs kommun och publicerades på workey.se den 24 juni 2020 klockan 08:01.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey