• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Arbetsmarknadsavdelningen

Känner du stort engagemang för att fler personer ska få möjlighet att utvecklas, öka sin kompetens samt nå egen försörjning? Trivs du med att leda andra och att skapa kontakter med olika aktörer? Är du dessutom initiativtagande och uppskattar variation, då kan detta vara en tjänst för dig!

Utbildnings- och jobbcenter ansvarar för Uppsala kommuns arbetsmarknadsverksamhet. Arbetsmarknadsverksamheten förändras kontinuerligt utifrån omvärld och politiska styrsignaler. Verksamheten arbetar med arbetssökande som uppbär ekonomiskt bistånd och har därmed ett nära samarbete med socialtjänst, kommunens vuxenutbildning och externa samarbetspartner.

Enheten är en del av Utbildnings- och jobbcenters arbetsmarknadsverksamhet och arbetar med att erbjuda behovsanpassade arbetsmarknadsinsatser. Utbudet innehåller såväl insatser i egen regi som insatser via upphandlade aktörer. Som enhetschef är det ditt huvudsakliga ansvar att tillhandahålla effektiva insatser utifrån prioriterade målgrupper, uttalade behov och mål och ha god förståelse för både arbetssökandes och arbetstagares perspektiv.

Arbetsmarknadsverksamheten är uppe i en utvecklingsresa med ett tydligt syfte: att minska Uppsala kommuns försörjningsstödskostnader genom att fler arbetssökande ska börja arbeta eller studera. Utvecklingsresan har tre målbilder: förbättrade resultat, ökad upplevd nytta och tydligare ledning och styrning.

Ditt uppdrag
Som enhetschef är en av dina främsta uppgifter att genom ett operativt och nära ledarskap ge dina medarbetare förutsättningar att lyckas i sina uppdrag. Enhetens arbete ska präglas av service, gott samarbete och professionalism. Inom enheten pågår ett förändringsarbete i syfte att tydliggöra enhetens ansvarsområde och utveckla enhetens arbetssätt. Förändringen ska leda till mer effektiva processer och ett större resultatfokus som därmed bidrar till att uppsatta mål nås.

En central del i uppdraget, både för dig och enhetens medarbetare, är att skapa, bibehålla och utveckla goda kontakter med näringslivet. Enhetens kärnuppdrag är att dels hitta arenor där företag och arbetssökande finner och matchar varandra, dels att bygga på arbetssökandes kompetens så den matchar företagens efterfrågan.

Du ansvarar för enhetens samlade resultat och ekonomiska utfall. Det innebär att du ser till att det finns ändamålsenliga processer och att verksamheten bedrivs resurseffektivt och med hög kvalitet. Arbetsmiljöfrågor och kompetensförsörjning är prioriterat inom förvaltningen liksom att arbetet sker utifrån vår värdegrund; göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande.

Enheten består av totalt ca 15 medarbetare och teamledare. Tillsammans med övriga enhetschefer ingår du i områdets ledningsgrupp och rapporterar till områdeschef. Politiska beslut, skiften i konjunkturen och inflöde av nya kommuninvånare är några faktorer som påverkar arbetets förutsättningar. Som medarbetare och chef inom Arbetsmarknadsavdelningen behöver du därför vara inställd på och se fördelarna med snabba omställningar av verksamheten.

Din bakgrund
Vi söker dig med erfarenhet som chef med personal-, verksamhets- och budgetansvar och en akademisk utbildning. Du har erfarenhet av att arbeta med arbetsmarknadsfrågor, kundkontakter och näringslivskontakter. Har du tidigare arbetat i en politiskt styrd organisation är det ett plus. God svenska i tal och skrift är ett krav.

Ett genuint intresse för ledarskapsfrågor och god förmåga att leda andra är viktigt i rollen. Du är en person som tar initiativ till olika samarbeten, sätter igång aktiviteter och knyter kontakter. Inom givna ramar hittar du tillsammans med medarbetare och kollegor nya sätt att lösa uppdraget. Som person är du lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande och med din serviceinriktade inställning inspirerar du andra.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Markus Wallin, områdeschef, 018-7273815 (finns tillgänglig under vecka 30), Kajsa Angerdal Skoglund, HR-specialist, 072-593 28 06, eller Britt Pedersen, HR-specialist, 018-7276712.

Fackliga företrädare:
Ledarna: Sveriges chefsorganisation, 0200–871111
Vision: Anna Modin, 018-727 21 16
SACO/Akademikerförbundet SSR: Maria Persson, 018-727 24 24

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till arbetsmarknadsförvaltningen. Här arbetar vi med arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd, vuxenutbildning, konsumentfrågor och introduktion av nyanlända. Målet är att alla ska erbjudas möjlighet till egen försörjning. Därför arbetar vi nära näringslivet och arbetslivets parter för att öka möjligheten för personer att etablera sig på arbetsmarknaden.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Detta är en jobbannons med titeln "Enhetschef inom området utbud och insatser" hos företaget Uppsala kommun och publicerades på workey.se den 18 juni 2020 klockan 08:10.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey