• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Enhetsbeskrivning:
Avdelningen för service och administration består av sju sektioner. Avdelningen har det kommunövergripande ansvaret för juridiska frågor och utveckling av processerna kring kommunens dokument-, nämnd- och ärendehantering.
Tjänsten som kommunarkivarie är placerad på den administrativa sektionen. Sektionen driver och utvecklar kommunens ärendehanteringsprocess. Sektionen är sekretariat till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott, beredningar och råd samt flertalet ytterligare nämnder. Sektionen ansvarar för kommunens arkiv, registratur och allmänutredningar. Härutöver innefattar sektionens uppdrag att samordna kommunens internationella arbete, arbete med nationella minoriteter och samverkan med akademierna. Dessutom har sektionen ett övergripande ansvar för folkhälsoarbete, implementeringen av barnkonventionen och hanteringen av Huddingeförslag.
Sektionens ansvarsområde är att bidra med ett brett och kvalificerat administrativt stöd genom hela ärendehanteringsprocessen.

-

Om arbetet:
Som kommunarkivarie ansvarar du för arkivverksamheten i kommunen. Arbetet innebär att verka för att kommunens förvaltningar ska uppfylla lagkrav och kommunens bestämmelser vad gäller dokumenthantering, arkivering och gallring. Detta sker dels genom upprättande av styrdokument inom arkivområdet och genom stöd och rådgivning till kommunstyrelseförvaltningens avdelningar och övriga förvaltningar bl a i arbetet med att upprätta informationshanteringsplaner.
Arkivfunktionen vid kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för kommunens slutarkiv. Arbetet innebär att ta emot leveranser till arkivet, ordna och förteckna dessa samt att besvara förfrågningar från kommunens tjänstepersoner samt allmänheten.
Huddinge kommun har ett e-arkiv och har påbörjat arbetet med digital arkivering. Kommunarkivarien är central i den fortsatta utvecklingen av e-arkivet. Målet för arbetet i arkivfunktionen är att ge förvaltningar, förtroendevalda och allmänheten tillgång till arkiverade handlingar oavsett om dessa är analoga eller digitala.

Din profil:
Vi söker dig som har högskoleutbildning med minst 60 hp i arkivvetenskap. Du har god kännedom om de lagar och regler som styr handlingsoffentlighet och arkivverksamhet inom offentlig förvaltning. Du har erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter från offentlig sektor som t ex arbete med informationshanteringsplaner och ordnings- och förteckningsarbete.
God uttrycksförmåga på svenska i både tal och skrift.
Önskvärda meriter är erfarenhet av utvecklingsarbete inom arkiv- och informationshantering. Erfarenhet av digitalt arkiv- och informationsarbete och arbete med e-arkiv. Har du arbetat med att planera, lägga upp och hålla utbildningar och föreläsningar inom arkivområdet är det ett stort plus.
Har du arbetat som arbetsledare är det ytterligare en värdefull merit.
Som person har du lätt att samarbeta med andra och har en stark servicekänsla. Du är noggrann och pedagogisk, är tydlig i din kommunikation och är bra på att uttrycka dig, framför allt i skrift.
Vi ser fram emot din ansökan där du beskriver dina tidigare erfarenheter och hur du kommer att ta dig an arbetet som kommunarkivarie i Huddinge kommun på ett framgångsrikt sätt.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Detta är en jobbannons med titeln "Kommunarkivarie till Huddinge kommun" hos företaget Huddinge kommun och publicerades på workey.se den 13 juli 2021 klockan 15:51.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey