• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Om the Institute for Urban Research
The Institute for Urban Research (IUR) är ett universitetsövergripande centrum som sammanfogar all urbanforskning vid Malmö universitet. Institutet syftar till att befästa och stärka urbanforskningen vid Malmö universitet och bidra till att utveckla Malmö universitet till en av de mest framstående platserna för urbanforskning i Sverige, Skandinavien och Europa. Målet är att skapa en kollektiv identitet för urbanforskning vid Malmö universitet och att utveckla en kreativ och produktiv forskningsmiljö. Vidare har IUR för avsikt att bygga upp en forskningsinfrastruktur som kan möta Sveriges och Europas framtida forskningsprioriteringar. Läs mer på vår hemsida.

Innehåll och arbetsuppgifter
Anställningen ingår i forskningsprojektet ”Allmänningar och stråk för rumslig rättvisa i urban fullåkersbygd”.

Sammanfattning av forskningsprojektet:

Förtätning, privatisering och polarisering av stads/landskapet riskerar att leda till ohållbar, ojämlik och orättvis fördelning av och tillträde till allmänna platser för hälsa, rekreation, demokratiskt inflytande och rörelsefrihet. I kontrast till denna utveckling är syftet med projektet att studera rumslig rättvisa genom att analysera planering och användning av allmänningar och stråk som kopplar stad och landsbygd och som kopplar socio-ekonomiskt och etniskt segregerade stadsdelar i det postindustriella stads/landskapet.

Projektet utforskar allmänningar och stråk i Malmö, Lund och Staffanstorp inom följande delstudier:

• HISTORISKA SPÅR. Analyser av historiska definitioner samt en regional kartläggning visar vilka betydelsefulla allmänningar och stråk som fortfarande används.
• PLANERING. Analyser av regler, lagar och ekonomiska incitament visar relationen mellan planering av allmänningar och stråk och socio-ekonomisk samt etnisk segregation.
• PRAKTIKER. Intervjuer och kartläggningar i appar och på papper, workshops, interventioner och gå-turer visar olika gruppers användning och tillträde till nio utvalda allmänningar och stråk.

Mer information finns på IURs hemsida.

Följande uppgifter ingår i anställningen

• Sätta sig in i den forskning som gjorts och den litteratur som projektet grundar sig på.
• Genomföra etnografiska studier, inklusive intervjuer och observationer med planerare och invånare.
• Identifiera relevanta kartor för projektet i kartarkiv. Rita, analysera och sammanställa kartmaterial som skapas under projektet (av planerare, konstnärer och invånare samt baserat på promenader och gå-tur).
• Delta i publikationer.
• Presentera forskning på seminarier, föreläsningar och i vid en konferens.

Ytterligare uppgifter

• Bidra till att förbereda och organisera en utställning baserat på forskningsresultaten.

Behörighet
En postdoktor anställs i huvudsak för forskning och har avlagt doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i urbana studier eller liknande ämne (arkitektur, design, etnografi, geografi, historia, planering och sociologi). Främst bör den komma i fråga som avlagt doktorsexamen högst tre år innan tiden för ansökan för anställningen som postdoktor gått ut. Vid speciella omständigheter (föräldraledighet, medverkan i fackligt arbete eller liknande) kan disputation ha skett tidigare.

För denna anställning krävs specifikt:

• Flytande svenska och mycket god engelska i tal och i skrift

Upplysningar
Malmö universitet & IUR, Forskningsledare Docent Karin Grundström, [email protected]
Prefekt för Institutionen Urbana studier, Professor Kerstin Sandell, [email protected]
För frågor om anställning och ansökningsprocess, Rebecca Nordh, HR [email protected]

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 15 september 2020.

 

Övrigt
Anställningen är en två-årig postdoc på heltid.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
Sen höst 2020 eller i början av 2021.

Fackliga företrädare
Saco-S, Rebecka Johansson, [email protected] 
ST/OFR, Martin Reissner, [email protected]

Se annonsen i sin helhet på http://www.mau.se

Välkommen med din ansökan!

 

Detta är en jobbannons med titeln "Postdoktor vid Institute for Urban Research (IUR)" hos företaget Malmö Universitet och publicerades på workey.se den 17 juni 2020 klockan 13:46.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey