Vill du vara med och skapa dagens och morgondagens utemiljöer i Göteborg? Park- och naturförvaltningen är en viktig part i stadsutvecklingen. Vi förvaltar och utvecklar stadens parker, lekplatser, naturområden, sjöar och vattendrag. På uppdrag av andra förvaltningar utför vi även barmarksrenhållning, grönskötsel, vinterväghållning, underhåll och nybyggnation av markanläggningar samt arbetsmarknadsuppdrag. I vårt arbete strävar vi efter att vara effektiva, kompetenta, engagerade och nyfikna för att skapa en skön storstad med en grön själ, där alla kan hitta sin plats.

ARBETSUPPGIFTER
Slottsskogens djurpark är en av de äldsta i Sverige. Den är öppen året runt och är gratis att besöka. Med inriktning på tama och vilda nordiska djur, erbjuder Slottsskogen upplevelser och kunskap till både barn och vuxna om naturen som vi har runt omkring oss och vara en aktör som verkar för främjande av biologisk mångfald och en hållbar framtid. Detta arbete sker främst i djurparken men även i övriga delar av parken Slottsskogen.

Till vårt kompetenta och engagerade team i Slottsskogens djurpark söker vi nu en zoolog.
Djurparken har som övergripande mål att främja biologisk mångfald. Detta görs genom praktiskt bevarandearbete, forskning, utbildning och informationsdelning. Slottsskogen är samtidigt en viktig arena för rekreation och egna naturupplevelser, och vi strävar efter att förena alla delmål i vår verksamhet.
Vi söker en zoolog som ska medverka i djurparkens samtliga verksamhetsdelar, där vi framöver kommer lägga mycket tid på utvärdering av vårt djurvälfärds och utbildningsarbete. Vi kommer också arbeta med utveckling av flera verksamhetsdelar samt att utöka vår samverkan med högskolor och universitet. Då djurvälfärden är av högsta prioritet kommer mycket fokus också ligga på löpande arbete med dessa frågor.

Som Zoolog hos oss deltar du i:
- djurvälfärdsfrågor
- uppdatering kring regelverk som rör djurhållning i djurpark och dess tillstånd
- Framtagande av fakta till skyltar och annat informationsmaterial, inkl digitala kanaler
- framtagning, utveckling och genomförande av utbildningsverksamhet
- forskning och samverkan med högskolor och universitet
- artbevarandeprojekt med anknytning till de arter vi har i vår anläggning
- utvärdering av verksamhetens olika delar

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är högskoleutbildad biolog/etolog med minst 10 högskolepoäng i etologi och 10 högskolepoäng i zoo morfologi, eller motsvarande kunskap. God kännedom om arters biologi, ekologi och etologi samt god förståelse för frågor som rör hållbar framtid. Tidigare erfarenhet av arbete i djurpark är ett krav. Du behöver också ha utbildning och/eller gedigen erfarenhet inom pedagogik och kommunikation. Goda IT-kunskaper krävs.

Rollen kräver att du är flexibel och är tydlig i din kommunikation. Du skall kunna effektivt organisera ditt arbete och arbeta självständigt för att hålla deadlines.

Då det finns många kontaktpunkter och du behöver kommunicera med både allmänhet och andra intressenter behöver du tala och förstå både svenska och engelska.

Välkommen med din ansökan!

Detta är en jobbannons med titeln "Zoolog till Slottsskogens djurpark" hos företaget Göteborgs kommun och publicerades på workey.se den 11 juni 2021 klockan 17:30.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey