Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) stärker och utvecklar framtidens industri, näringsliv och samhälle genom ledande forskning, utbildning och nya innovationer. Vår utbildning och forskning spänner över ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till teknik och design. Vi är en institution som ser förnyelse, utveckling och innovation som en självklarhet för att stärka ett hållbart samhälle. Samverkan och dialog genomsyrar vår verksamhet och möjliggör för goda och utvecklande relationer med företag och andra organisationer. Det i sin tur bidrar till att våra studenter är högt eftertraktade och att forskningen kan nyttjas för ökad konkurrenskraft och ökad hållbarhet.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/iei

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som
Universitetslektor i Fackspråk med inriktning mot engelska
med placering vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

Anställningen är tidsbegränsad till sex månader, med möjlighet till förlängning. Omfattningen är heltid.

Tillsättningsprogram
Avdelningen för fackspråk har idag ett brett utbildningsuppdrag inom ramen av framgångsrika program både inom den filosofiska och den tekniska fakulteten vid Campus Valla i Linköping och Campus Norrköping. I utbildningsuppdraget för den aktuella anställningen ingår undervisning, handledning, examination, kursutveckling och pedagogisk utveckling inom grundläggande och avancerade kurser i engelska med inriktning mot ekonomi och teknik. Undervisningen sker främst inom internationella civilekonomprogrammet, men också inom affärsjuridik och nationalekonomi samt strimmor eller inslag av språk inom ett flertal program inom den tekniska fakulteten. Därtill kommer kurser för inresande Erasmusstudenter på engelska samt kurser på forskarutbildningsnivå inom Academic Writing.

Det är ett krav för anställningen att innehavaren skall ha en dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom ett eller flera av följande områden; interkulturell kommunikation, affärskultur, bolagsstryning eller kursrelaterade ämnesområden såsom företagsekonomi, affärsjuridik eller nationalekonomi.

Inom avdelningen strävar vi ständigt efter nya samarbetspartner och nätverk. 

Dokumenterad pedagogisk skicklighet inom någon av för anställningen relevanta områden är ett krav. Dokumenterad pedagogisk skicklighet från undervisning i engelska som andraspråk, interkulturell kommunikation, tekniska ämnen, ekonomiska ämnen och/eller engelska med språkvetenskaplig eller fackspråklig inriktning är meriterande för anställningen. 

Som universitetslektor i fackspråk med inriktning mot engelska förväntas du ta kursansvar samt bidra aktivt kring pedagogisk utveckling. 

All undervisning inom ramen för anställningen kommer att utföras på engelska, varför ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på engelska. 

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses dokumenterad utländsk examen som bedöms motsvara minst doktorsexamen.

Med annan yrkesskicklighet avses relevant yrkesskicklighet förvärvad utanför högskolan. Annan yrkesskicklighet kan endast komma ifråga som behörighetsgrund vid tillsättning av en anställning där innehavaren ska undervisa i en professionsutbildning där beprövad erfarenhet är väsentlig.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Detta är en jobbannons med titeln "Universitetslektor i Fackspråk med inriktning mot engelska" hos företaget Linköpings Universitet och publicerades på workey.se den 11 juni 2021 klockan 16:21.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey