Om Social- och omsorgsförvaltningen
Social-och omsorgsförvaltningen är en del i välfärdskedjan. Vi bedriver myndighetsutövning samt utreder, planerar och upphandlar vård och omsorg utifrån målgruppernas behov.

Förvaltningen styrs av och svarar på uppdrag av social- och omsorgsnämnd, äldrenämnd samt arbetsmarknadsnämnd.

Vi bedriver en verksamhet med hög tillgänglighet, god kvalitet och rättssäkerhet inom givna ekonomiska ramar. Organisationen utformas så att den har flexibilitet att möta snabba omvärldsförändringar, framtida utmaningar och förändrade politiska prioriteringar.

Vårt arbete ska säkerställa att de som bor i Linköping får det stöd som de har rätt till. Riktningen för vårt arbete finns i vår vision: ”Med mod och handlingskraft möter vi din förmåga och tillsammans skapar vi framtiden!”Om arbetsplatsen
Inom avdelning Vuxen finns enheten Kvalitet och utveckling. Enheten leds av enhetschef och här arbetar utvecklingsledare som har i uppgift att identifiera och initiera utvecklingsarbete och beställning av insatser rörande målgruppen vuxna personer 21-64 år. Vi utreder, analyserar och tar fram beslutsunderlag utifrån en samlad bedömning av målgruppens behov nu och i framtiden.

En del av enhetens arbete är att motverka felaktiga utbetalningar kopplat till ekonomiskt bistånd på Social- och omsorgsförvaltningen. Vi söker nu förstärkning i det arbetet och behöver fler utvecklingsledare i det team som kommer arbeta med detta.

Arbetsbeskrivning
Målsättningen är att bistånd ska kunna utgå till de personer som är berättigade till stödet, och att det blir rätt från början. En stor framgångsfaktor i arbete med att motverka felaktigheter är att se till helheten i hanteringen av ekonomiskt bistånd, vilket inkluderar handläggningsprocessen avseende ansökan om bistånd, utredning, beslut och framåtsyftande planering tillsammans med individen samt en potentiell utredning avseende felaktig utbetalning och misstänkt bidragsbrott.

Som utvecklingsledare kommer du i huvudsak arbeta förebyggande med att förhindra felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd och hitta felkällorna. Du kommer ha ett nära samarbete med socialsekreterare för att utvärdera handläggningsprocessen av ekonomiskt bistånd. Du kommer bidra till kompetenshöjande insatser inom verksamheten och öka kunskapen och likställigheten i handläggningen samt forma nya arbetssätt för att förhindra felaktiga utbetalningar. Även utredningsarbete av misstänkt felaktiga utbetalningar ingår i arbetsuppgifterna.

I tjänsten ingår också samverkan med andra myndigheter, som exempelvis Polismyndigheten, Skatteverket och Försäkringskassan. Du samverkar även med andra förvaltningar inom Linköpings kommun samt hyresvärdar. 

Utredningsarbete vid misstanke om bidragsbrott samt ett arbete med att förebygga felaktiga utbetalningar kopplat till ekonomiskt bistånd är en viktig del i att skapa förutsättningar för en tilltro till välfärdssystemet.

Kvalifikationer
Utbildningskravet är en samhälls- eller beteendevetenskaplig högskoleexamen eller annan utbildning arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet från utredningsarbete från kommunal verksamhet, statlig myndighet eller liknande. Önskvärt är om du har erfarenhet från samverkan med andra myndigheter. Vi ser gärna att du arbetat med utvecklings- och förändringsarbete.

Vi vill att du har kännedom om välfärdssystemet och dess utformning samt har förmågan att analysera och sammanställa information. För den här tjänsten behöver du ha god förmåga i skriftlig dokumentation.

I arbetet organiserar och prioriterar du uppgifter på ett effektivt sätt och har helhetsperspektivet för verksamheten i beslut du tar. Du har förmågan att analysera situationer, bryta ner problem och hitta samband. I den här tjänsten är det viktigt att vara socialt aktiv, skapa kontakter och uppskatta samverkan. Du behöver kunna ta obekväma beslut och stå för dess

Inget personligt brev i din ansökan

Linköpings kommun har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. Istället ställer vi urvalsfrågor vid ansökan som ser till den sökandes motivation och intresse samt hur väl denne uppfyller tjänstens kravprofil. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. 

Information om tjänsten
Tillträde: 2021-09-01

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 1 år med ev. möjlighet till förlängning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 2-4

Ref. nr: 7214
Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Detta är en jobbannons med titeln "Utvecklingsledare ekonomiskt bistånd till Kvalitet och utveckling" hos företaget Linköpings kommun och publicerades på workey.se den 11 juni 2021 klockan 15:38.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey