• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Vårdvetenskap är huvudområdet i sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet och har inriktning mot omvårdnad.

Där ingår omvårdnadens metaparadigm människa, hälsa, miljö och omvårdnad/omvårdnadshandlingar som centrala begrepp. Kunskap i omvårdnad skall vara evidensbaserad och tillämpas med ett professionellt etiskt och vetenskapligt reflekterande förhållningssätt.

Arbetsuppgifter: Undervisning på sjuksköterskeprogrammet. Planering av undervisningen på terminerna 2,3,4 och 6. Göra bedömningar/examinera studenter vid VFU-placeringar. Praktisk undervisning på KTC-färdighetsträning och medicinsk teknik. Teoretisk undervisning inom omvårdnad vid medicinska sjukdomar. Handledning av examensarbeten, praktisk undervisning på KTC och bedömning samt examination av studenter under den verksamhetsförlagda utbildningen.

De kliniska arbetsuppgifterna förläggs till verksamhetsområde Hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologi. I arbetsuppgifterna ingår bland annat kliniskt mentorskap för sjuksköterskor inom hjärtsjukvård samt klinisk undervisning av personal inom hjärtsjukvård.

I arbetsuppgifterna ingår också egen kompetensutveckling och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt.

Behörighetskrav: Legitimerad sjuksköterska.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt Uppsala universitets anställningsordning den som avlagt examen från högskoleutbildning samt visat pedagogisk skicklighet och har genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, omfattande tio veckor, eller förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under det första anställningsåret. Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Det är ett krav att den sökande har tidigare erfarenhet av undervisning inom sjuksköterskeprogrammet samt dokumenterad erfarenhet av hjärtsjukvård. Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska.

Meriterande i övrigt: Magisterexamen i vårdvetenskap.

Bedömningsgrunder pedagogisk skicklighet: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB) § 11.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Bedömningsgrunder övrig skicklighet: Erfarenhet av undervisning på sjuksköterskeprogram. För att komplettera lärargruppen kommer erfarenhet av undervisning och examination inom följande områden att tillmätas mycket stor vikt: omvårdnad vid njursjukdomar, hjärtsjukdomar, reumatiska sjukdomar samt ergonomi och förflyttningskunskap. Annat som är önskvärt är en generellt bred erfarenhet som sjuksköterska. För det kliniska arbetet kommer stor vikt att läggas vid klinisk senioritet som sjuksköterska inom hjärt- och akutsjukvård inklusive sekundärprevention samt prehospital vård. 

Även förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande tillgodo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Vi söker en person som är lugn och har klinisk blick och som även är initiativtagande, drivande och har god samarbetsförmåga.

Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på: https://regler.uu.se/ och Vetenskapsområdets riktlinjer och bedömningsgrunder finns på https://regler.uu.se/digitalAssets/721/c_721164-l_3-k_meritportfoljer---anvisningar-for-sammanstallning-av-meriter-och-riktlinjer-for-meritvardering-vid-rekrytering-av-larare.pdf.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Gunnel Larsson, [email protected].

Välkommen med din ansökan senast den 2 juli 2020, UFV-PA 2019/3342.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Detta är en jobbannons med titeln "Universitetsadjunkt med klinisk tjänstgöring" hos företaget Uppsala Universitet och publicerades på workey.se den 18 juni 2020 klockan 00:00.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey