• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap har 150 anställda samt ett flertal gästforskare och stipendiater.

Institutionen har tolv forskargrupper/forskningsområden med en gemensam administration och vi bedriver forskning och undervisning inom farmaceutisk cellbiologi och bioteknologi/biokemi/immunonkologi/proteinläkemedelsdesign, farmakologi, läkemedels- och drogberoende, farmakoterapi, farmakokinetik, farmakometri, klinisk farmaci, bioinformatik, avbildande masspektrometri, molekylär neurofarmakologi, immunologi, biologiska läkemedel/bioteknologi samt toxikologi och läkemedelssäkerhet. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på http://www.farmbio.uu.se

Projekt: In vivo karaktärisering och validering av nya blod-hjärnbarriär targets och deras potential för hjärntransport av biologiska läkemedel.

Postdoktorn kommer att arbeta i forskargruppen för translationell farmakokinetik / farmakodynamik (tPKPD; http://www.farmbio.uu.se/research/researchgroups/tPKPD/).   Gruppen arbetar med att öka kunskapen om grundläggande och funktionella aspekter farmakokinetik och farmakodynamik-förhållanden vid hälsa och sjukdom, särskilt vad gäller läkemedelstransport till hjärnan. Inom området behandlas bl a tolkningen av farmakokinetisk data från prekliniska till kliniska förhållanden. Detta är av största vikt för att optimera läkemedelsutvecklingen och främja effektiv behandling av CNS sjukdomar. Vi är intresserade av läkemedelstransport till hjärnan av både små och stora molekyler över CNS-barriärerna inklusive blod-hjärnbarriären. 

Postdoktorn kommer att karaktärisera och validera av nya biomolekyler (t. ex. transportörer)  i blod-hjärnbarriär och deras potential för hjärntransport av biologiska läkemedel in vivo med hjälp av farmakokinetiska metoder. Inriktningen är en del av det-EU IMI2-RIA-finansierade projektet  IM2PACT - Investigating Mechanisms and Models Predictive of Accessibility of Therapeutics Into The Brain (http://im2pact.org/).

IM2PACT är ett internationellt konsortium som förenar 27 representanter från industri och akademi – bland dem flera forskare vid Uppsala universitets medicinska och farmaceutiska fakulteter – i syfte att generera ny kunskap om blod-hjärnbarriären och dess betydelse vid behandling av neurodegenerativa och metaboliska sjukdomar.

Arbetsuppgifter Till arbetsuppgifterna hör att planera och utför in vivo prekliniska farmakokinetiska studier, att utföra bioanalys av biologiska läkemedel t. ex. med hjälp av ELISA, LC-MS/MS och att utföra farmakokinetisk dataanalys. Dessutom ingår att skriva och publicera artiklar samt att presentera resultaten på nationella och internationella konferenser, samt att samarbeta med andra forskare inom IM2PACT-konsortiet. Inom tjänsten ingår också handledning av mastersstudenter.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen (PhD) inom farmakokinetik, farmaceutiskt, biomedicinsk, medicinskt eller angränsande område, eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom angivna områden, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc. 

Särskild vikt läggs på in vivo färdigheter i preklinisk forskning, inklusive ett FELASA C-certifikat, erfarenhet med in vivo farmakokinetiska studier av biologiska läkemedel (t.ex. antikroppar, peptider) och farmakokinetisk dataanalys. Betoning läggs på personlig lämplighet. Den sökande måste ha god kommunikationsförmåga på engelska, både skriftlig och muntlig, pga den internationella arbetsmiljön i IM2PACT-konsortiet.

Önskvärt/meriterande i övrigt:  Meriterande är kunskaper om struktur och funktion hos blod-hjärnbarriär, blod-CSF-barriär o dyl vid hälsa och sjukdom, liksom av transportmekanismer för stora molekyler över de olika hjärnbarriärerna. Erfarenhet av in vivo mikrodialys och in situ hjärnperfusionsmetoder, PKPD modellering/simulering och dataanalys för bioläkemedel är också meriterande.

Din ansökan bör innehålla:

-  Personligt brev gällande lämplighet, intresse för positionen och forskningsintresse
-  CV med publikationslista
-  Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (email och telefonnummer)
-  Examensbevis, samt annan relevant dokumentation

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2020-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: av professor Margareta Hammarlund-Udenaes e-mail mail  [email protected], tel 018-471 4300  

För frågor runt anställningen: administrativsamordnare Marina Rönngren e-post mail to: [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 30 juli 2020, UFV-PA 2020/2410.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Detta är en jobbannons med titeln "Postdoktor i Translationell farmakokinetik och farmakodynamik" hos företaget Uppsala Universitet och publicerades på workey.se den 18 juni 2020 klockan 00:00.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey