• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Hej! Vi i elevhälsoteamet på Gökstensskolan söker en till skolkurator! Hos oss arbetar vi med förebyggande insatser som MVP, samverkan med föreningsliv och har stöd av både Team förebygg och socialpedagoger på skolan. Dessutom har vi ett påbörjat arbete inom SSPF. Vill du vara med?

Vi på Gökstensskolan är en F-9-skola med 840 elever och ca 90 personal. Geografiskt ligger vår skola placerad i centrala Torshälla, ett samhälle som är en del av Eskilstuna. Vårt elevhälsoteam har bredd både vad gäller kompetens och professioner. Som skola arbetar vi för en god skolmiljö och hög måluppfyllelse för våra elever och därför satsar vi på:

• socialpedagoger på högstadiet som arbetar med social hållbarhet och skolnärvaro.
• nära samverkan med Ung Fritid och andra aktörer i Torshälla.
• nära samverkan Team Förebygg, en del av socialtjänsten.
• utbildning i MVP som stärka elevgruppen och förebygga att våld uppstår.
• motivationslyftet som stärker elevernas entreprenöriella förmågor .
• uppstart av samverkan inom ramen för SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid).
• digitalisering, både digitala undervisningsverktyg och digitala arbetssätt för oss personal.

ARBETSUPPGIFTER
Som skolkurator hos oss på Gökstensskolan ingår du i vårt elevhälsoteam som består av skolledning, speciallärare, specialpedagoger, socialpedagoger, skolpsykolog, två skolsköterskor och två skolkuratorer. I din roll som skolkurator kommer du ha inriktning årskurserna 7-9 och din närmaste skolkuratorskollega har F-6.

I din tjänst ingår arbetsuppgifter som:

• elevsamtal. Både enskilt, i grupp och i hela klasser för att stärka friskfaktorer.
• samverkan med övrig personal i nära samarbete med övriga i elevhälsoteamet.
• hitta individuella lösningar i uppsökandet av elever och hur vi hanterar problematik.
• samtal med vårdnadshavare.

Vad önskar Gökstensskolan från sin blivande skolkurator?
"Vi tycker att det är viktigt att våra kuratorer arbetar uppsökande och elevnära. Du behöver ha ett positivt förhållningssätt till skolan och vilja till förståelse för vår verksamhet. Vi bejakar samverkan och ser vikten av att bygga bärande, tillitsfulla relationer på alla plan. God måluppfyllelse är en viktig friskfaktor och vi behöver stödja våra elever på olika sätt för att de ska kunna nå sina mål. Som kurator får du gärna bidra med tankar om hur du kan samverka t.ex. med våra socialpedagoger och med Team förebygg". Så säger skolkurator Sofie om sin blivande kuratorskollega.
"Om du gillar sättet vi arbetar på och vill vara med och utveckla arbetet, sök till oss!"

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med en treårig högskoleutbildning (180hp/120p) som socionom, beteendevetare eller ämne vi bedömer likvärdig. Meriterande är om du

• arbetat med elevhälsa eller socialt arbete mot målgruppen barn/ungdomar.
• har kunskaper om eller arbetslivserfarenhet av elevhälsorelaterade ämnen (som psykisk ohälsa, sömn, kost, tobak, droger/alkohol, sex och samlevnad, våld, HBTQ, jämställdhet, psykisk ohälsa m. fl.).
• samverkat med andra insatser inom kommun och region (som ungdomsmottagning, BUP, Habilitering, socialtjänst, fritidsgårdar/mötesplatser, familjecentral m. fl.).
• studerat eller arbetat utifrån MVP.
• studerat eller arbetat utifrån samtalsmetoden MI.

Som person söker vi dig med god förmåga att samarbeta med elevhälsoteamet och övrig personal för att hitta goda lösningar på hur vi ska jobba för att stärka den enskilda eleven. Du har även ett större perspektiv där du ser vad skolan behöver stärka gällande elevhälsa och därefter inte är främmande att arbeta med de områdena i hela klasser. På det sättet arbetar du inte bara åtgärdande, utan även främjande och förebyggande. Du är en ansvarsfull person som bidrar med dina kunskaper i elevhälsoteamet genom att du ser när och hur du behövs.

Vi önskar dig varmt välkommen med din ansökan till oss!

ÖVRIGT
Varje dag tar vi emot 18 000 barn och ungdomar i våra verksamheter. Tillsammans är vi cirka 3 500 medarbetare som bidrar till att barn och ungdomar utmanas, stimuleras och växa till goda lärande individer i våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, särskolor, interkulturell enhet och på våra familjecentraler.

Vill du vara med och leda vägen?

Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.

Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.

Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.

Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer.

Alla medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen behöver visa upp registerutdrag från Polismyndighetens belastningsregister i samband med anställning.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalighet och att erforderliga beslut fattas.

Detta är en jobbannons med titeln "Skolkurator till Gökstensskolan" hos företaget Eskilstuna kommun och publicerades på workey.se den 21 maj 2021 klockan 12:55.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey