• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Beskrivning av ämnesområdet: Undervisning i samhällsfarmaci vid Institutionen för farmaci bedrivs inom två kompletterande enheter.

Den ena enhetens verksamhet har fokus på läkemedelsepidemiologi och därtill relaterade aspekter på läkemedelsanvändning och den andra på apoteksfarmaci.

Arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna är undervisning och administration inom apotekar- och receptarieprogrammet på grund- och avancerad nivå samt på kompletterande utbildning för farmaceuter med utländsk examen. Undervisningen innefattar kursansvar, kursutveckling, undervisning och examination.

Innehavaren av befattningen förväntas undervisa inom kurserna i samhällsfarmaci med inriktning mot apoteksfarmaci, författningar, farmaceutisk praxis och kommunikation, både på den verksamhetsförlagda utbildningen samt teoretiska kurser.

Innehavaren av befattningen kommer också att arbeta inom kurserna i läkemedelsepidemiologi och farmakoekonomi på apotekar- och receptarieprogrammen. Det kommer inbegripa undervisning i form av föreläsningar och seminarier, handledning av studenters arbeten och kursansvar.

Administrativt arbete  såsom schemaläggning och kontakt med externa föreläsare ingår i arbetsuppgifterna för båda enheterna. Det ingår även att följa utvecklingen inom ämnesområdet samt den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt grundläggande examen, har visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

Bedömningsgrunder; kvalifikationer: Leg apotekare eller leg receptarie med god kunskap om innehållet i grundkurserna i samhällsfarmaci och läkemedelsepidemiologi från apotekar- och receptarieprogrammet.

Bedömningsgrunder; övrig skicklighet: Den sökande ska ha erfarenhet av undervisning och handledning av studenter i läkemedelsepidemiologi och vara väl insatt i de metoder inom läkemedelsepidemiologi som tillämpas under kurserna på apotekar- och receptarieprogrammen. Den sökande ska ha erfarenhet av arbete på apotek och därigenom god kunskap om apoteksväsendet, läkemedelsanvändning samt de författningar som tillämpas inom hälso- och sjukvården.

Administrativ skicklighet är betydelsefullt för anställningen. Då administrativt arbete utgör en stor del av tjänsten ska den sökande tidigare ha arbetet i de studieadministrativa system som används på Uppsala universitet så som Ladok, Time-edit och Studium.

Den sökande bör ha lätt för att samarbeta med andra och ha en god kommunikativ förmåga samt vara självständig, flexibel och initiativtagande. Dessutom förutsätts att du ska vara bekväm i en beslutsfattande roll och ha vana av och förmågan att arbeta på ett projektinriktat sätt. Då arbetsbelastningen periodvis är hög krävs att du har en förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt en förmåga att ange och hålla tidsramar.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och pedagogisk skicklighet, förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten och vårat arbetslag.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2020-08-15 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad 6 månader.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: Charlotta Heijkenskjöld, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 3 juli 2020, UFV-PA 2020/2289.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Detta är en jobbannons med titeln "Universitetsadjunkt i samhällsfarmaci" hos företaget Uppsala Universitet och publicerades på workey.se den 18 juni 2020 klockan 00:00.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey