• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för farmaci bedriver en bred verksamhet inom läkemedelsområdet med forskning och undervisning inom läkemedelsformulering, biofarmaci, galenisk farmaci, farmaceutisk fysikalisk farmaci, utvärdering av läkemedelsanvändning samt farmakoepidemiologi och farmakoekonomi.

Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på webplatsen http://www.farmafak.uu.se/farm/.

Tjänsten är knuten till forskargruppen Läkemedelsformulering. Forskargruppens forskning syftar dels till att utveckla effektiva provrörsmetoder som alternativ till djurförsök, dels att utifrån dessa metoder förstå hur läkemedel tas upp, sprids och ackumuleras i människokroppen. Vår vision är att utifrån denna kunskap bidra till att ta fram effektivare strategier för läkemedelsutveckling och administrering.

Arbetsuppgifter: Forskarens arbetstid kommer att användas för både forskningsarbete och administrativa uppgifter. Fokus på forskningsprojektet är att utveckla nya formuleringar för svårlösliga samt biologiska läkemedel. Av särskilt intresse är nya lipidbaserade formuleringar samt formuleringar med hjälp av nanopartiklar. Forskningen sker brett och de utvecklade läkemedelsbärarna är tänkta att kunna användas för flera administreringsvägar såsom parenteralt, oralt eller pulmonär administrering. I utvecklingsarbetet kommer materialet karakteriseras och utvärderas med avseende på ytegenskaper, läkemedelsfrisättning, lipolys och absorption över cellmembran. Arbetet kommer ställa krav på multidisciplinär forskning vilket kräver flexibilitet och förmåga att lösa komplexa vetenskapliga problem. Arbetet bedrivs såväl självständigt som i samverkan med internationella forskare, doktorander och studenter. Arbetet ska uppfylla höga kvalitetskrav, vilket bl.a. innebär dokumentation. De administrativa uppgifterna innefattar ett övergripande ansvar för laboratorieutrymmen och utrustning som används av läkemedelsformuleringsgruppen, t.ex. i form av laboratoriesäkerhet, kemikalieombud och översyn av riskbedömningar. Övriga uppgifter är beställning av nya instrument, stöd till nya medarbetare och studenter, samt planering av seminarieverksamhet

Kvalifikationskrav: För att vara behörig sökande måste kandidaten erhållit doktorsexamen. Extra vikt läggs vid vetenskaplig skicklighet och doktorsexamen inom biofarmaci, läkemedelsformulering, eller materialvetenskap är lämplig bakgrund för projektet. Arbete med läkemedelsformulering, samt fysikalisk karakterisering och farmaceutisk profilering är högt meriterande. Dokumenterad erfarenhet av att leda laboratorieverksamhet är meriterande. Vidare förväntas forskaren aktivt bidra till andra projekt som genomförs inom gruppen samt ta ansvar för vissa rutinuppgifter.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Mycket god kommunikationsförmåga i tal och skift på svenska och engelska. Praktiskt handlag, vetenskaplig skicklighet samt erfarenhet av laboratorieöversikt och säkerhet är meriterande. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, initiativkraft, noggrannhet och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom forskargruppen samt bidra till dess framtida utveckling. Den som erhåller tjänsten förväntas lyckosamt bedriva forskning av hög kvalitet, utveckla nya metoder samt arbeta självständigt med frågeställningar inom projekt som genomförs av forskargruppen samt ta ansvar för de administrativa rutinuppgifterna.

Ansökan ska innehålla ett beskrivande brev om dig själv, dina kvalifikationer och dina forskningsintressen. Ansökan ska innehålla ett CV, kopior på betyg/examina, kontaktinformation till minst två referenser, kopia på avhandling samt publikationslista. Frånvaro som kan tas hänsyn till, exempelvis föräldraledighet, ska anges i den personliga beskrivningen samt i CV. Lön sätts efter kompetens och vi önskar att den sökande anger lönekrav i ansökan.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2020-08-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: 12 månader.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Christel Bergström, [email protected].

Välkommen med din ansökan senast den 3 juli 2020, UFV-PA 2020/2333.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Detta är en jobbannons med titeln "Forskare inom området läkemedelsformulering" hos företaget Uppsala Universitet och publicerades på workey.se den 18 juni 2020 klockan 00:00.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey