• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Språkvetenskapliga fakulteten gör under 2021 en satsning på postdoktorala forskare.

Syftet är främst att främja yngre forskares möjlighet till vetenskaplig och pedagogisk förkovran inom fakultetens ämnesområden. Anställningen är placerad vid Engelska institutionen med möjlighet till samverkan med övriga postdoktorer över institutionsgränserna. Engelska institutionen har drygt 38 anställda som bedriver forskning och undervisning inom områdena engelsk språkvetenskap, engelsk och amerikansk litteratur och kultur, ämnesdidaktik i engelska, iriska språk och kultur och USA-kunskap.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av egen forskning och pedagogisk utveckling av kursutbudet i engelska för lärarstudenter. I uppgifterna ingår också att delta i institutionens seminarieverksamhet och i samspel med övriga forskare och lärare bidra till utvecklingen av institutionens vetenskapliga miljö. Därutöver ingår undervisning om 20 % i arbetsuppgifterna. Innehavaren förutsätts ha sin huvudsakliga arbetstid förlagd till arbetsplatsen i Uppsala.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i engelska med didaktisk inriktning eller motsvarande. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Den sökande ska vidare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här flexibilitet, god samarbetsförmåga och ansvarstagande. Det krävs att den vetenskapliga kompetensen, den pedagogiska skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Urval: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet och potential. Särskilt meriterande för denna anställning är forskning inom ett av följande ämnesområden: inlärning av engelska som andraspråk (Second Language Acquisition); litteraturdidaktiken i ämnet engelska; digital pedagogik i ämnet engelska; eller, mångfald och jämlikhet i dagens engelskundervisning på olika nivåer.

Härvid beaktas i första hand vetenskaplig kvalitet, men även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, har betydelse. Universitetet kommer främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökan: I ansökan ska ingå en plan om maximalt 5 sidor (exkl. referenser) som beskriver den forskning som den sökande planerar att bedriva inom ramen för anställningen. Av forskningsplanen ska också framgå hur den sökande avser att publicera resultaten från projektet och på vilket sätt forskningen kan bidra till institutionens forskningsmiljö. Ansökan ska dessutom innehålla CV, publikationslista, kopior av examensbevis och betyg. Vi ser gärna att minst två referenspersoner anges. Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2021-08-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Institutionens prefekt Ashleigh Harris, 018-471 1249, [email protected].

Välkommen med din ansökan senast den 11 juni 2021, UFV-PA 2021/1830.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Detta är en jobbannons med titeln "Postdoktor i engelska med didaktisk inriktning" hos företaget Uppsala Universitet och publicerades på workey.se den 6 maj 2021 klockan 00:00.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey