• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och 17 200 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.

-med inriktning innovation och hållbar omställning

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och 17 200 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.

Projektbeskrivning
Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om genomförande av industriella utvecklingsprojekt där flera olika aktörer deltar för att tillsammans utveckla nyckelteknologier som möjliggör utsläppsreduktioner över flera industrier. Industrin står idag för 30% av Sveriges totala fossila CO2-utsläpp. En kraftig reduktion av dessa utsläpp är starkt beroende av ett antal strategiska projekt inom ett fåtal nyckelteknologier: Carbon Capture and Storage (CCS), elektrifiering, ökad användning av vätgas och biomassa. Projekt kring dessa teknologier drivs idag i allianser där en mix av privata och offentliga aktörer deltar vilket gör projekten komplexa. Risken att projekten misslyckas eller försenas av organisatoriska och institutionella faktorer (snarare än tekniska) är överhängande.

Arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i en forskargrupp med deltagare från LTU, Chalmers och Lunds Universitet där du i samarbete med andra bedriver vetenskapligt arbete. Det vetenskapliga arbetet för denna position kommer att bedrivas inom ett projekt finansierat av Energimyndigheten, och du kommer att ansvara för relationsbyggande och interaktion med industriella partners. Anställningen innebär också att presentera forskning nationellt och internationellt och delta i seminarieverksamhet. Specifikt så kommer du att genomföra teknologiska innovationssystemsanalyser av de systemsvagheter som begränsar förverkligandet av ovan nämna nyckelteknologier. Uppgiften är att identifiera nätverk och systemsvagheter som begränsar förverkligandet av dessa nyckelteknologier. Projektet förväntas resultera i 2-3 empiriskt grundade vetenskapliga artiklar för publicering i väl ansedda tidskrifter.

Kvalifikationer
Vi letar efter en kandidat som har en doktorsexamen, helst inom Industriell ekonomi, alternativt inom energi, miljö och system (eller motsvarande). Du bör ha en stark forskningsbakgrund (publikationer i tidskrifter på ABS-nivå 2-4) relaterat till det forskningsprojekt som beskrivs ovan. Specifika kunskaper om hållbarhetsomställning och innovationssystem, med fokus på analys av teknologiska innovationssystem, är ett krav. Praktisk erfarenhet från att initiera, leda och delta i samverkansprojekt där akademi, industri och myndigheter arbetar tillsammans för att främja innovation är meriterande. Tjänsten kräver kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation. Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska är ett krav.

Information
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och omfattar 50% av en heltid.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Professor Johan Frishammar, 0920-491407, [email protected]

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected], och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

För komplett platsannons vänligen besök ltu.se/ledigajobb

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev med en reflektion över projektets ämne (1-2 A4-sidor) samt CV/meritförteckning, examensbevis, samt 2-3 akademiska artiklar och/eller doktorsavhandling som visar din vetenskapliga kompetens. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 25 maj 2021
Referensnummer: 1628-2021

Detta är en jobbannons med titeln "Forskare i Entreprenörskap & innovation" hos företaget Luleå Tekniska Universitet och publicerades på workey.se den 4 maj 2021 klockan 07:32.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey