• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Nu söker vi en handledare som kan börja omgående.


Du kommer vara kvalitetsansvarig inom stöd och matchning och se till att all dokumentering och rapporter uppfyller Arbetsförmedlingens krav.


Du ska också vara kontaktskapande gentemot företag och utbildningsanordnare för att få ut arbetssökande i arbete/studier.


Ett plus om du har erfarenhet av systmet workbuster.


Förutom erfarenhet som handledare inom Stöd och matchning ska du utan undantag uppfylla kraven i alternativ 1 eller 2:


ALTERNATIV 1

Krav på handledarens kompetens – kvalificering via tjänstespecifik utbildning och generell arbetslivserfarenhet


Utbildning:

Minst 120 högskolepoäng (80 poäng enligt tidigare system) eller motsvarande poäng från Yrkeshögskola inom områdena: Arbetsliv, organisation och personalarbete, studie- och yrkesvägledning, företagsekonomi, arbetslivspsykologi, beteendevetenskap, arbetsterapeut- eller socionomutbildning. För att en utbildning ska godkännas enligt alternativ 1 måste huvudinriktningen på utbildningen vara något av de uppräknade ämnesinriktningarna alternativt att huvuddelen av utbildningen har bestått av de uppräknade utbildningsområdena.


Arbetslivserfarenhet:

Minst två års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid. Du ska ha erhållit arbetslivserfarenheten under de senaste fem åren räknat från den dag personen tillträdde anställningen som handledare i den upphandlade tjänsten. Även deltid kan godkännas om arbetstiden sammanräknat under de senaste fem åren motsvarar heltid under två år.


ALTERNATIV 2

Krav på handledarens kompetens – kvalificering via generell utbildning och tjänstespecifik arbetslivserfarenhet.


Utbildning:

Minst ett års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat.


Arbetslivserfarenhet:

Minst tre års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid i något eller några av följande yrken eller arbetsuppgifter:

- Arbetsledning med personalansvar

- Rekrytering

- Omställningsarbete för arbetssökande

- Studie- och yrkesvägledning

- Handläggning i personalfrågor (dock ej enbart personaladministration)

- Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor

- Arbete med social- och gruppsykologi

- Karriärvägledning


Personen ska ha erhållit arbetslivserfarenheten under de senaste fem åren räknat från den dag personen tillträdde anställningen som handledare i den upphandlade tjänsten. Även deltid kan godkännas om arbetstiden sammanräknat under de senaste fem åren motsvarar heltid under tre år.


Löneanspråk

Ange ditt löneanspråk i dina ansökningshandlingar.


---------------------------------------------------------

#jobbjustnu

#jobbcoach

#karriärscoach

#stödochmatchning

Detta är en jobbannons med titeln "Kvalificerad handledare" hos företaget Järna Assistans AB och publicerades på workey.se den 17 juni 2020 klockan 19:09.

Hur du söker jobbet

Ansökan sker via e-post till [email protected].

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey