Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som universitetslektor  i svenskämnets didaktik med inriktning mot språk och/eller litteratur.

Arbetsuppgifter
Anställningen som universitetslektor är placerad vid Institutionen för kultur och samhälle inom avdelningen för Kommunikation, litteratur och svenska. Inom avdelningen finns ämnena medie- och kommunikationsvetenskap, svenska, svenska som andraspråk och litteraturvetenskap både som fristående kurser och inom lärarprogrammen. De fristående kurserna i svenska språket och litteraturvetenskap ingår också som en del i kandidatprogrammet Språk, litteratur och medier.

Arbetsuppgifterna innebär undervisning inom lärarutbildningsämnet svenska på grund- och ämneslärarprogrammen. I anställningen kan ingå undervisning i språkvetenskap, främst grammatik och skrivdidaktik och/eller litteraturvetenskap, främst litteraturdidaktik och barn- och ungdomslitteratur. I anställningen ingår också att handleda självständiga arbeten inom lärarutbildningen. Undervisning på kvällstid kan förekomma. I anställningen ingår också administration och utvecklingsarbete.

Ett krav för anställningen är dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom det svenskämnesdidaktiska området, såsom språk- och/eller litteraturdidaktik eller motsvarande.

Dokumenterad pedagogisk skicklighet inom undervisning i svenska eller motsvarande på högskolenivå är ett krav. Dokumenterad pedagogisk skicklighet inom undervisning i svenska i grund- och gymnasieskola, samt dokumenterad pedagogisk skicklighet inom uppsatshandledning på högskolenivå är särskilt meriterande. Lärarexamen eller annan relevant pedagogisk eller didaktisk högskoleutbildning är meriterande. Dokumenterad administrativ skicklighet är meriterande.

Undervisningen inom ramen för denna anställning sker på svenska, varför ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på svenska.

I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Anställningen är ett vikariat på ca 50% av heltid under perioden 210701-220131

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses dokumenterad utländsk examen som bedöms motsvara minst doktorsexamen.

Med annan yrkesskicklighet avses relevant yrkesskicklighet förvärvad utanför högskolan. Annan yrkesskicklighet kan endast komma ifråga som behörighetsgrund vid tillsättning av en anställning där innehavaren ska undervisa i en professionsutbildning där beprövad erfarenhet är väsentlig.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på svenska.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

Lika villkor
Flertalet av våra universitetslektorer inom IKOS är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

För mer information om anställningen:
https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=16106&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Detta är en jobbannons med titeln "Universitetslektor i svenskämnets didaktik" hos företaget Linköpings Universitet och publicerades på workey.se den 8 april 2021 klockan 17:51.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey