Om Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen är Linköpings kommuns största förvaltning. Vi ansvarar för utbildning, arbetsmarknad och integration. Vi är totalt drygt 6000 medarbetare som tillsammans drar nytta av varandra. Vi är måna om att våra verksamheter ska genomsyras av både god kvalitet och professionalitet.

Här finns gott om utrymme för att både växa i din yrkesroll och bidra till att Linköping blir en plats där alla trivs. Vill du vara med och ge Linköpings invånare de bästa förutsättningarna för att kunna växa och utveckla sina kunskaper? Då är vi rätt för dig.

Om arbetsplatsen
Ekkälleskolan startade hösten 2015 och ligger i Södra Ekkällan. Idag är vi en skola med omkring 240 elever i årskurs F-6 där målet är att vi ska bli en tvåparallellig skola med omkring 350 elever. På skolan finns fyra fritidsavdelningar med sammanlagt ca 120 elever inskrivna.

På Ekkälleskolan arbetar vi med tydliga mål och kollegialt lärande. Vi arbetar för att alla elever ska ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt, samt skapa nyfikenhet för livslångt lärande. Våra prioriterade mål är högre måluppfyllelse för alla elever med fokus på justering av undervisning och förväntade resultat samt hälsofrämjande och förebyggande trygghets- och elevhälsoarbete.

Fritidshemmet på Ekkälleskolan deltar i utvecklingsprogrammet Ifous, innovation, utveckling och forskning för skola, som är ett treårigt program där målet är att utveckla undervisningen på fritidshemmen samt utveckla samverkan mellan skola och fritids för att nå ökad måluppfyllelse för alla elever. Vi är en övningsskola vilket innebär att vi tar emot studenter och har ett nära samarbete med Linköpings universitet. 

Vår vision är En skola där ALLA får lyckas.

Arbetsbeskrivning
I tjänsten ingår det att arbeta som speciallärare på 100%. Som speciallärare i årskurs F-6 är du en del i att undervisningen i skolan bidrar till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Som speciallärare bidrar du till att analysera behov på skol-, grupp- och individnivå och utifrån det ge underlag för beslut om adekvata insatser. Rollen innebär även att du ansvarar för planering, undervisning, dokumentation och utvärdering av verksamheten runt de specifika elever som du arbetar med. Tjänsten innehåller också kartläggning och handledning. Du kommer att samarbeta med klasslärare runt enskilda elevers behov av anpassningar. Du har ett särskilt ansvar att följa upp och utvärdera arbetet för att säkerställa att alla elever i behov av särskilt stöd får det. Du kommer även att ingå i ett team med Senco och logoped där ni har regelbundna träffar för att, i kollegial anda, diskutera strategier och insatser för eleverna.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en speciallärarexamen med specialpedagogisk kompetens och har erfarenhet av arbete i skola. Vi vill att du ska vara väl förtrogen med skolans styrdokument och brinna för att vilja utveckla skolan och skapa goda lärmiljöer tillsammans med elever och medarbetare.

Du har god förmåga att skapa goda relationer och kommunicera med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är drivande och intresserad av att vara en del i att utveckla det kollegiala lärandet. Du är tydlig i ditt ledarskap och har ett engagemang som du sprider till elever och kollegor. Du tar ansvar för ditt arbete och planerar och organiserar det på ett tydligt sätt. När förutsättningarna ändras eller det oväntade händer har du en flexibel förmåga och kan ställa om och anpassa dig efter den nya situationen.

Information om tjänsten
Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 6750

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Detta är en jobbannons med titeln "Speciallärare F-6 till Ekkälleskolan" hos företaget Linköpings kommun och publicerades på workey.se den 8 april 2021 klockan 16:10.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey