• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Vill du bli en del av vårt specialpedagogteam som arbetar stödjande mot rektorer och personal i förskolan gällande barn i behov av särskilt stöd? Du är en viktig del i förskolans organisation!
Inom Eskilstuna kommun är våra förskolor är indelade i olika förskoleområden som leds av en ledningsgrupp med rektorer. Till varje område hör en specialpedagog och en pedagogikutvecklare som arbetar utvecklande och stödjande mot förskolorna. För denna tjänst som specialpedagog kommer du att arbeta mot förskoleområde Väster där du tillsammans med rektorerna prioriterarar arbetsuppgifterna. Du blir en av våra sju specialpedagoger inom Stöd och utvecklingsenheten som är en förvaltningsövergripande enhet.

Vårt arbete utgår från den värdegrund och det förhållningssätt som beskrivs i läroplaner, Skollagen, och FN:s Barnkonvention. Vill du veta mer om vårt arbete? Läs mer om
• Stöd och utvecklingsenheten: https://bit.ly/3ocpmKw
• Förskoleområde Väster: https://bit.ly/33zeRcp

ARBETSUPPGIFTER
I rollen som specialpedagog blir ditt fokus att stödja personalen att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd. Du tillför specialpedagogisk kompetens så att alla barn, och barn i behov av särskilt stöd i synnerhet, ges möjlighet att med hänsyn till sina behov och förutsättningar utvecklas så långt som möjligt. Du utgår ifrån ett konsultativt förhållningssätt som kännetecknas av ett coachande och stödjande arbetssätt. Viktiga arbetsuppgifter är att tillsammans med personalen genomföra pedagogiska kartläggningar, ansvara för pedagogiska bedömningar och vara ett stöd till rektorerna i arbetet med ansökan av tilläggsbelopp.

Förutom det huvudsakliga arbetet på förskolorna i området har du som specialpedagog uppdraget att föra in det specialpedagogiska perspektivet dels i förskoleområdets ledningsgrupp men även i det förvaltningsövergripande arbetet. Det kan det handla om att fånga upp och lyfta utbildningsbehov eller annat som har betydelse för att kunna göra kvalitetsanalyser i syfte att uppnå en likvärdig förskola.

Din roll kan också innefatta att genomföra utbildningsinsatser, leda projekt och nätverksgrupper på förvaltningsnivå i syfte att bidra till likvärdig förskola för alla barn i kommunen. Som specialpedagog deltar du i det övergripande utvecklings- och värdegrundsarbetet som till exempel rör likabehandlingsarbetet. Du har en viktig roll vid mottagande av barn i behov av särskilt stöd samt vid övergångar inom förskolan, mellan förskolor samt från förskola till skola. På detta sätt arbetar du på organisations - grupp - och individnivå och förebyggande med insatser för utveckling av förskolornas och organisationens arbetssätt och arbetsformer.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med specialpedagogexamen och med en grundutbildning som förskollärare eller tidigarelärare. Meriterande för tjänsten är om du
• aktuell erfarenhet av arbete med specialpedagogiska frågor i förskola
• arbetat med handledning av kollegor
• arbetat med specialpedagogiska frågor mot barn/unga i annan typ av verksamhet
• har kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Dina personliga egenskaper har stor betydelse för verksamhetens utveckling och framgång. Som person har du ett konsultativt förhållningssätt då du inspirerar, stöttar och lyfter personalen i arbetet, samtidigt som du på ett prestigelöst sätt vågar utmana deras förhållningssätt. Du stimuleras av att arbeta med människor och har förmågan att skapa förtroendefulla relationer. För att lyckas i rollen är det även viktigt att du är flexibel i arbetet vad gäller att anpassa din planering utifrån förskolans behov eller det som situationen kräver.

Låter uppdraget intressant? Har du frågor om våra förskolor eller vårt arbete? Du är varmt välkommen att höra av dig. Vi ser fram emot att läsa din ansökan!

ÖVRIGT
Alla medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen behöver visa upp registerutdrag från Polismyndighetens belastningsregister i samband med anställning. Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalighet och att erforderliga beslut fattas.
Om du som har skyddad identitet vill söka tjänsten är du välkommen att maila [email protected] för mer information om hantering av personuppgifter. Annars är du välkommen att besöka Värjans reception. Rekryteringsenhetens reception är för tillfället stängd.

Detta är en jobbannons med titeln "Specialpedagog till Stöd och utvecklingsenheten" hos företaget Eskilstuna kommun och publicerades på workey.se den 26 mars 2021 klockan 13:15.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey